کد خبر: 4538
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

شهردار تهران : انتقال فرودگاه مهرآباد را به طور جدی پیگیری می کنیم

شهردار تهران :  انتقال فرودگاه مهرآباد را به طور جدی پیگیری می کنیم

شهردار تهران با اشاره به اهمیت انتقال کانون پروازهای داخلی به خارج از شهر گفت: بیش از یک سال است که شهرداری کارگروه های مطالعاتی برای بررسی و آسیب شناسی وضعیت استقرار فرودگاه مهرآباد در میان مناطق شهری تشکیل داده است.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران گفت: محمد باقر قالیباف افزود: بررسی های این کارگروه ها نشاندهنده نقش نگران‎کننده فرودگاه در آلودگی هوای تهران و آمار بالای بیماری بر اثر آلودگی هواست، از این رو انتقال آن باید سریع تر انجام شود.
وی ادامه داد: هر از گاهی از گوشه و کنار مطالبی درباره مشکلات وجود فرودگاه مهرآباد در میان مناطق شهر تهران می شنویم، سقوط آنتونوف در حوالی فرودگاه مهرآباد، بحثهای مربوط به مکان استقرار این فرودگاه را به صحن شورای شهر کشاند.
احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر تهران هم در اظهار نظری درباره ضرورت جابجایی فرودگاه مهرآباد سخن گفته است، اما این بار شهردار تهران است که با پرده برداری از یک مطالعه یک ساله، از آسیبهای این فرودگاه می گوید و بر عزم جدی مدیریت شهری تهران برای جابجایی این فرودگاه تأکید می کند.
محمد باقر قالیباف در بیان آسیب های وجود فرودگاه ها در داخل شهرها، به عواملی مانند آلودگی هوا از دو منشا فعال ناشی از سوزاندن سوخت هواپیما و غیر فعال حاصل از ترافیک منطقه فرودگاه در کانون شهری، آلودگی صوتی، سلب آسایش شهروندان و فقدان ظرفیت توسعه‎ای در محل فرودگاه‎های شهری و خطرات احتمالی ناشی از سقوط هواپیما در مناطق شهری اشاره می کند.
شهردار پایتخت، با اشاره به اهمیت بحث انتقال کانون پروازهای داخلی به خارج از شهر گفت: بیش از یک سال است که شهرداری کارگروه های مطالعاتی برای بررسی و آسیب شناسی وضعیت استقرار فرودگاه مهرآباد در میان مناطق شهری تشکیل داده است.
بررسی های این کارگروه ها نشاندهنده نقش نگران‎کننده فرودگاه در آلودگی هوای تهران و آمار بالای بیماری بر اثر آلودگی هوا می‎باشد.
وی افزود: فرودگاه مهرآباد،بنا بر گزارش های وزارت راه و شهرسازی، درسال گذشته میزبان ۱۳ میلیون و ۱۰۶ هزارمسافربوده ونزدیک به ۱۰۹ هزارنشست و برخاست در این فرودگاه انجام شده است، بر اساس آمار شرکت مادر تخصصی فرودگاه‎های کشور، در ماه گذشته بیش از یک میلیون مسافر از طریق فرودگاه مهرآباد جابه‎جا شده اند که بیش از دو برابر تعداد مسافر جابه‎جا شده در فرودگاه بین المللی امام خمینی می‎باشد. می دانید این تعداد پرواز روزانه در شهر یعنی چه؟ یعنی تردد ۹۰ هزار خودرو در شهر؛ و این تازه فقط از منظر آلودگی هواست، میزان آلودگی صوتی فرودگاه مهرِآباد برای مناطق اطرافش، دو برابر اندازه مجاز آلودگی صوتی است.