کد خبر: 95996
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

شهردارقدس در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه عنوان کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت شهرداری شهر قدس است

شهردارقدس در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه عنوان کرد:  تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت شهرداری شهر قدس است در این نشست مختاری در خصوص مشخصه های شهر ومشکلات آن اظهارداشت: شهرقدس با جنعیتی بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر به عنوان یکی از شهرهایمهم استان تهران با دوشاخصه اصلی جمعیت وصنعتی بودن تعریف می شود وجزء معدود شهرهایی است که در محدوده ی قانونی خود،شهرک صنعتی دارد واز نظر رشد جمعیت بالاترین نرخ رشد را در بین شهرهای استان تهران داراست. وی افزود : به لحاظ موقعیت جغرافیایی شهرقدس به شدت برای توسعه در تنگنا قراردارد واراضی پیرامون شهر در بین توبان فتح واز طرفی جاده چیتگر واز سمت جنوب به معادن شن وماسه واز سمت شمال هم به استان البرز منتهی می شود وعملا امکان توسعه شهر وجود ندارد وبه همین منظور باید از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهر استفاده کرد. مختاری در ادامه گفت: با توجه به توسعه شتابزده شهر مسایل ومشکلاتی پیش روی مدیران شهری است که به عنوان مثال می توان به گره های ترافیکی،آبهای سطحی ،بافت فرسوده واکثر مشکلاتی که این شهر وشهرهای این قبیل که به دلیل عدم شکل گیری بر اساس اصول شهرسازی با آن دست به گریبان است اشاره داشت وهمین توسعه ورشد سریع شهر بعداز پیروزی انقلاب اسلامی تا بحال یک رشد تقریبی ۳۰۰تا ۴۰۰ درصدی بوده وبه همین خاطر از نظر جمعیتی بالاترین نرخ رشد جمعیت در شهرهای استان تهران رادارد واین روند همچنان ادامه داد. شهردار شهرقدس افزود : در این شهر سرعت احداث بافت شهری از اجرای طرحهای توسعه شهر مثل طرحهادی ،طرح جامع وطرح تفضیلی پیش گرفته وهمچنینموجب شده تامین وتوقویت زیرساختهای شهری واجرای طرح های همواره یک گام عقب باشد ووجود بافت فرسوده یکی از مشکلات اصلی این شهر محسوب می شود شهرقدس با وسعت ۲۷۰ هکتاربافت شهری وحدوده قانونی شهر که بر اساس طرح تفضیلی تعریف شده حدود ۲۵۰ هکتار بافت صنعتی در غالب ۳شهرک صنعتی وحدود ۷۰۰ هکتار معادن شن وماسه در جنوب شهر وحدود ۲۷۰ هکتا بافت فرسوده شهری شکل گرفته که حدود ۱۴۰ هزار نفر ساکن همین نقطعه از شهر هستند وتراکم نفر در هکتار محدوده بافت فرسوده شهر قدس ۵۰تا ۶۰۰ نفردر هکتار است وبه همین دلیل شهر قدس متراکم ترین شهر از نظر تراکم جمعیتی می باشد. یکی دیگر از معضلات که می توان به آن اشاره کرد فقدان شبکه ای جهت هدایت آبهای سطحی ودر حال حاضر حدود ۳۰% شبکه فاضلاب این شهر اجرایی شده و۷۰% آن هنوز اجرائی نشده است وهمچنین سرانه های فضای سبز شهر تقریبا با استانداردهای کشور که حدود ۱۵متر مربع است و۸متر سرانه ورزشی حدود یک متر مربع فاصله دارد (به ازای هر نفر ۲متر سرانهورزشی در شهر نیاز است) .وی در ادامه افزود: آلودگی های سطح شهر بدلیل فعالیت معادن شن وماسه مشکلاتی را بوجود آورده که رسیدگی به این وضعیت مستلزم برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن وبه حداقل رساندن صدمات ناشی از آن به شهر وشهروندان می باشد وهمچنین کم عرض بودن واستاندارد نبودن معابر در شهرقدس بجز مناطق جدید که تقریبا بر اساس طرح توسعه شهری شکل گرفته اند به ساماندهی ورسیدگی دارد. وی با بیان این مطلب که مطالعات میدانی شهر با بررسی کارشناس دانشگاه صنعتی شریف وامیر کبیر به درخواست مدیریت شهری شهرقدس در بازده زمانی یکساله صورت گرفته ،گفت: طی یکسال عهده داری مسئولیت مدیریتی همواره اعتقاد بنده این بوده که تصمیمات اجرائی در شهر بر مبنای مطالعات کارشناسانه اتخاذ گردد وبه همین منظور طی یکسال بررسی ومشکلات ومعضلات شهر با نگاه کارشناسانه بررسی شده تا برنامه های توسعه شهر بر مبنای آن شکل گیرد.