کد خبر: 5961
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۳

شفاف سازی سازمان بورس درباره انتقال بخشی از سهام ایران ترانسفو

شفاف سازی سازمان بورس درباره انتقال بخشی از سهام ایران ترانسفو

روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهارات مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا مبنی بر نقل و انتقال بخشی از سهام شرکت ایران ترانسفو به شرکت سینا فرآیند نیرو شفاف سازی کرد.

.در اطلاعیه روابط عمومی سازمان بورس آمده است : در پی مطالب منتشره به نقل از مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعۀ آیندۀ پویا درخصوص نقل و انتقال بخشی از

سهام شرکت ایران ترانسفو به شرکت سینا فرآیند نیرو بدینوسیله اعلام می‌دارد:

1 -      در پی اختلاف نظر طرف‌های دخیل در معامله سهام مذکور مراتب در هیئت داوری بورس مطرح و منجر به صدور رای توسط آن هیئت شده که باتوجه به مفاد تبصره (5) مادۀ 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، رای صادرۀ آن هیئت قطعی و لازم‌الاجرا بوده و باتوجه به ابلاغ رای مذکور از سوی دبیرخانه هیئت داوری بورس به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به اجرای آن مطابق با قانون مذکور اقدام شده است.

2 -     رسیدگی به پرونده‌های اختلافی در هیئت داوری بورس از جمله پروندۀ مذکور امر ترافعی و صرفاً در صلاحیت هیئت داوری بورس بوده و خارج از حیطۀ نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. مفاد رای صادره نیز به طرف‌های پرونده و نهاد ذیصلاح جهت اجرا ابلاغ می‌گردد که در پروندۀ مطروحه نهاد ذیصلاح شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده است.

3 -     هرگونه ادعا و اختلاف نظر طرف‌های دخیل در پرونده درخصوص نحوۀ اجرای رای یا اختلاف درخصوص سایر ابعاد پرونده نیز قابل رسیدگی در هیئت داوری بورس است.