کد خبر: 6056
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۳

شفاف ترین شرکت های بورسی معرفی شدند

شفاف ترین شرکت های بورسی معرفی شدند

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب برای دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور ۹۳ منتشر کرد که نیروکلر با کسب ۹۹ امتیاز در صدر ایستاده است.بر اساس این گزارش، نیروکلر با کسب 99 امتیاز در صدر ایستاده است و فرآورده های تزریقی ایران با 98 امتیاز، رتبه دوم را به خود اختصاص داد. امتیاز به موقع بودن اطلاعات 100، امتیاز قابلیت اتکای این شرکن 95 است. در عین حال، بانک کارآفرین و مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران، هم با امتیاز نهایی 98 در رتبه سوم و چهارم جای گرفتند.همچنین پارس سویچ، بانک انصار و پتروشیمی شیراز با 97 امتیاز در رتبه های پنجم تا هفتم ایستادند.

پس از این شرکت ها، سیمان سپاهان با 92 امتیاز، سیمان داراب با 89 امتیاز، قند اصفهان با 94 امتیاز، رتبه های هشتم تا دهم را به خود اختصاص دادند.در مقابل، پتروشیمی اصفهان با 8 امتیاز، پارس الکتریک با 11 امتیاز، کاشی اصفهان با 14 امتیاز، ضعیف ترین شرکت های بورسی از نظر اطلاع رسانی و کیفیت افشا شناخته شدند.بخش بندی شرکت ها نشان می دهد که به طور جداگانه در بازار اول بانک کارآفرین با 98 امتیاز رتبه اول و ایران خودرو با 20 امتیاز رتبه آخر را از نظر اطلاع رسانی به خود اختصاص داده اند.در بازار دوم هم نیروکلر با 99 امتیاز رتبه نخست را از نظر شفافیت اطلاعاتی دارا است و پتروشیمی اصفهان با 8 امتیاز ضعیف ترین شرکت از حیث اطلاع رسانی در این بازار تعیین شد.

از میان شرکت های سرمایه گذاری هم سرمایه گذاری پردیس، سرمایه گذاری بهمن، سرمایه گذاری سپه، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها و سرمایه گذاری ملت با 100 امتیاز رتبه نخست را به خود اختصاص دادند. اما سرمایه گذاری بوعلی با 88 امتیاز ضعیف ترین شرکت از نظر شفافیت اطلاعاتی میان سایر شرکت های سرمایه گذاری بود.در جدول شرکت های هلدینگ هم سرمایه گذاری ساختمان با 95 امتیاز و گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با 39 امتیاز به ترتیب در ابتدا و انتهای جدول قرار گرفتند.این در حالی است که امتیاز اطلاع‌رسانی ناشران بر اساس وضعیت اطلاع‌رسانی آن‌ها از نظر قابلیت اتکا و به‌ موقع بودن ارسال اطلاعات محاسبه شده‌ است.

معیار به‌موقع بودن بر اساس زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت (پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم اولیه و شش‌ماهه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش ماهه، صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و شده پایان دوره مالی و برنامه ‌زمانبندی پرداخت سود سهامداران) در مقاطع تعیین ‌شده در دستورالعمل افشای اطلاعات و با لحاظ کردن میزان تاخیر در ارسال اطلاعات، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

میزان نوسانات و تغییرات در پیش‌بینی‌های ارسالی و هم‌چنین تفاوت‌های میان مبالغ پیش‌بینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در این محاسبات است.لازم به‌ذکر است؛ از آن‌جا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های جدید، ملزم به ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم نمی باشند، لذا امتیاز مربوط به این شرکت ها به طور جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته و اطلاعات مقایسه‌ای مربوط به این شرکت‌ها تنها نسبت به سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ ارائه شده ‌است.