شرکت های دولتی در لیست واگذاری مکلف به پرداخت مالیات شدند

0
۲۱۹ بازدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،

شرکت های دولتی که در لیست واگذاری سال ۹۴ قرار دارند را مکلف کردند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.‏
به گزارش ایرنا، نمایندگان بند (ه) تبصره (۳) بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور را تصویب کردند.‏
بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام می کند.‏
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ک) تبصره ۳ بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشوررا تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمام شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10379