کد خبر: 6724
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در چابهار هستند

شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در چابهار هستند

گرووه بازار: دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از علاقه مندي شرکت هاي خارجي به ويژه هندي ها براي سرمايه گذاري در بندر چابهار خبر داد و گفت: ايجاد زيرساخت هاي مناسب سهم بسزايي در رونق اقتصادي مرزهاي شرقي با کشورهاي مجاور و نيز استقبال سرمايه گذاران خواهد داشت.‏

اکبر ترکان با بيان اينکه موقعيت استراتژيک منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار موجب توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه شده است، افزود: چابهار اقتصادي ترين مسير دسترسي آسياي ميانه و افغانستان به آب هاي آزاد است که بهره گيري مناسب از آن، موجب پيشرفت محور شرق کشور خواهد شد.‏
مشاور رييس جمهوري با بيان اينکه اسکله هاي تخليه و بارگيري و فرودگاه کنارک و پايانه بندر چابهار به مرکزي مهمي براي ترانزيت کالا به کشورهاي مجاور و حوزه خليج فارس و نيز شبه قاره هند تبديل شده است، تصريح کرد: عمليات اجرايي دو پست از اسکله چابهار رو به اتمام است و چند اسکله جديد نيز به اين بندر افزوده خواهد شد.‏
ترکان با بيان آنکه بزودي پروژه هاي عمراني در چابهار با استفاده از سرمايه هاي خارجي اجرايي مي شود، گفت: چابهار در مسير بزرگترين کريدورهاي دريايي ترانزيت کالا قرار گرفته و مرکز مهم بازرگاني محسوب مي شود.‏
براساس گزارش دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛ بندر چابهار به دليل موقعيت راهبردي که نزديک ترين راه دسترسي کشورهاي آسياي ميانه به آب هاي آزاد است، از اهميت فراواني برخوردار است و ساخت اسکله و افزايش گنجايش بارگيري کشتي هاي اقيانوس پيما و احداث راه آهن به سوي آسياي ميانه و احداث فرودگاه بين المللي؛ اين بندر را به مهمترين چهار راه کريدور شمال - جنوب و مرکز بازرگاني جهاني تبديل کرده و استقبال سرمايه گذاران را به همراه داشته است.‏