کد خبر: 94996
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

شبکه ریلی را به بنادر متصل می‌شود

شبکه ریلی را به بنادر متصل می‌شود مدیرکل لجستیک راه‌آهن خبر داد: ایجاد مراکز لجستیک برای توسعه حمل و نقل باری شبکه ریلی گروه امورزیربنایی-مدیرکل لجستیک راه‌آهن گفت: بر اساس سند آمایش لجستیک کشور ۱۸ پهنه به عنوان پهنه لجستیکی در اختیار راه آهن قرار دارد که ۱۱ پهنه در زمره دهکده لجستیک و ۶ پهنه مرکز لجستیک مرزی و ۱ پارک لجستیک است. به گزارش جهان اقتصاد، محمد مهدی حسن زاده در حاشیه نمایشگاه لجستیک، گفت: به منظور توسعه فعالیت‌های لجستیکی کشور بر پایه ریل، علاوه بر آپرین که از سالیان گذشته به عنوان بندر خشک مطرح بوده، ۱۸ پهنه به عنوان پهنه های لجستیکی در اختیار راه آهن قرار داده شد. وی ادامه داد: بر این اساس ایجاد شبکه لجستیکی میان نقاط مذکور و سایر مراکز تخلیه و بارگیری و توزیع کالا و توجه به حمل و نقل ترکیبی از جمله مهمترین برنامه های اداره کل لجستیک راه آهن است. او تاکید کرد: یکی از وظایف و ماموریتهای اصلی اداره کل لجستیک در شرکت راه آهن، توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه بار از طریق ساخت و توسعه مراکز مورد اشاره است. حسن زاده با تاکید بر این که این اداره کل در تلاش است تا زیرساخت های لازم را در مراکز لجستیک ایجاد و در این زمینه از بخش خصوصی برای مشارکت دعوت کند، گفت: در این مراکز از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد ترمینال‌های کانتینری، جنرال کارگو، فله، نفتی و سایر فعالیت‌های لجستیکی و تبدیلی استفاده می شود. وی با یادآوری اینکه هدف راه آهن از ایجاد این مراکز توسعه حمل و نقل باری شبکه ریلی است، افزود: نگاه ما به این مراکز، انتفاع از آن‌ها به عنوان انبار نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا بار و کالا را از طریق این مراکز به روی ریل بیاوریم. حسن زاده با تاکید بر اینکه این اداره کل به دنبال اصلاح فرایندهای تخلیه و بارگیری به خصوص در بنادر ساحلی است، گفت: باوجود اینکه شبکه ریلی به تعدادی از بنادر متصل است، اما فرایندهای تخلیه و بارگیری ما دچار برخی از اشکالات بوده که نیازمند اصلاح و بهسازی است. وی با یادآوری اینکه تعدادی از بنادر کشور نیز به ریل متصل نیستند، افزود: تصمیم داریم تا با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، شبکه ریلی را به این بنادر متصل کنیم تا میزان انتقال کالا به مراکز مصرف از طریق شبکه ریلی را از بنادر کشور افزایش دهیم. مدیرکل لجستیک راه آهن، طبیعت شبکه حمل و نقل ریلی را نیازمند توجه به حمل و نقل ترکیبی دانست و اضافه کرد: عموماً حمل و نقل ریلی به شکل درب به درب نیست و ابتدا و انتهای آن به حمل و نقل ترکیبی متصل می شود، بنابراین برنامه ریزی برای توسعه حمل ونقل ترکیبی نیز از اهداف ماست. وی از برنامه های این اداره کل برای همکاری با شقوق دیگر حمل و نقل خبر داد و گفت: ما به سایر شقوق حمل و نقل بعنوان رقیب نگاه نمی‌کنیم بلکه به دنبال همکاری و هم افزایی و مشارکت در فعالیت‌های لجستیکی هستیم. حسن زاده با یادآوری اینکه در حال حاضر پهنه های لجستیکی به این اداره کل ابلاغ شده و نیازمند تعیین نقاط جهت ایجاد مراکز لجستیکی است، ادامه داد: در چند پهنه، نقاط شناسایی و تعیین شده اند و در مورد سایر پهنه ها در حال انتخاب مشاور هستیم. وی از مذاکره با مشاورین مختلف داخلی و خارجی در این باره خبر داد و ابراز امیدواری کرد: ظرف ماه آینده انتخاب مشاورین قطعی شود. مدیر کل لجستیک راه آهن گفت: پس از آنکه مشاور در پهنه های اعلامی راه آهن نقطه یابی را انجام داد، طرح جامع و نقشه اصلی مراکز لجستیکی راه آهن را تهیه و بر اساس آن، زیر ساخت ها ایجاد و سرمایه گذار جذب می‌شود. حسن زاده، در مورد مرکز لجستیک مرزی اینچه برون نیز افزود: حدود ۱۲۵۰ هکتار مجموعه زمینی است که برای مرکز لجستیک اینچه برون در نظر گرفته شده و طرح جامع و اولیه این مرکز تهیه و درحال مذاکره با مشاورین داخلی و خارجی برای اصلاح و تکمیل طرح جامع اینچه برون هستیم. وی با اشاره به همکاری‌های لجستیک ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و تبادلات گسترده میان ایران و این کشور ها، اضافه کرد: تقاضاهای بسیاری برای سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای شرق دریای خزر مطرح شده است که در حال بررسی این تقاضا ها هستیم و در صورت توافق و طی تشریفات قانونی قراردادهای مربوط به آنها امضا خواهد شد.