کد خبر: 3105
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳

شاخص بهره وری در ۱۴ سال گذشته تنها شش درصد افزایش پیدا کرده

شاخص بهره وری در ۱۴ سال گذشته تنها شش درصد افزایش پیدا کرده

رییس سازمان ملی بهره وری کشور گفت: شاخص بهره وری در حوزه های مختلف در کشور در چند سال گذشته کاهش یافته و نتوانسته ایم از سرمایه هایمان به خوبی استفاده کنیم‎.‎

رویا طباطبایی یزدی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی راهکارهای عملیاتی افزایش بهره وری در سنندج افزود: شاخص بهره وری کل در ۱۴ سال گذشته تنها شش درصد افزایش پیدا کرده ، که این رشد، با کشورهای پیشرفته بسیار فاصله دارد‎.‎
وی گفت: ارتقای بهره وری به افزایش درآمد ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی کمک می کند ، و برای قرار گرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته دنیا ،باید در همه سطوح فردی، خانوادگی، بنگاه ، سازمان ها و نهادها به افزایش بهره وری کمک کنیم‎.‎
رییس سازمان ملی بهره وری کشوری افزود: بهره وری کلید رشد دراز مدت اقتصاد محسوب می شود، و آینده اقتصادی کشور درگرو رشد بهره وری است‎.‎
به گفته وی، نگاه به بهره وری باید نگاه بومی باشد؛ عوامل برانگیزنده بهره وری باید از جمله عواملی باشند که برای مردم یک کشور معنا و مفهوم داشته و در عین حال با مفاهیم ساختاری بهره وری در جهان نیز هماهنگی نشان دهند‎.‎
طباطبایی یزدی گفت:بهره وری در بسیاری از برنامه های کلان کشوری از جمله اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی اشتغال و سیاست های برنامه پنجم توسعه جایگاه خاصی دارد‎.‎
رییس سازمان ملی بهره وری کشوری افزود: میان افزایش بهره وری و پیشرفته بودن یک کشور، ارتباط مستقیم وجود دارد چون بهره وری در ساخت نگرش توسعه پایدار نقش زیادی دارد‎.‎
وی اظهارکرد: آموزش نخستین گام برای ارتقای بهره وری است و در این زمینه کوتاهی نخواهیم نکرد.‏