شاخص بهره وری در ۱۴ سال گذشته تنها شش درصد افزایش پیدا کرده

0
۵۱۰ بازدید

رییس سازمان ملی بهره وری کشور گفت: شاخص بهره وری در حوزه های مختلف در کشور در چند سال گذشته کاهش یافته و نتوانسته ایم از سرمایه هایمان به خوبی استفاده کنیم‎.‎

رویا طباطبایی یزدی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی راهکارهای عملیاتی افزایش بهره وری در سنندج افزود: شاخص بهره وری کل در ۱۴ سال گذشته تنها شش درصد افزایش پیدا کرده ، که این رشد، با کشورهای پیشرفته بسیار فاصله دارد‎.‎
وی گفت: ارتقای بهره وری به افزایش درآمد ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی کمک می کند ، و برای قرار گرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته دنیا ،باید در همه سطوح فردی، خانوادگی، بنگاه ، سازمان ها و نهادها به افزایش بهره وری کمک کنیم‎.‎
رییس سازمان ملی بهره وری کشوری افزود: بهره وری کلید رشد دراز مدت اقتصاد محسوب می شود، و آینده اقتصادی کشور درگرو رشد بهره وری است‎.‎
به گفته وی، نگاه به بهره وری باید نگاه بومی باشد؛ عوامل برانگیزنده بهره وری باید از جمله عواملی باشند که برای مردم یک کشور معنا و مفهوم داشته و در عین حال با مفاهیم ساختاری بهره وری در جهان نیز هماهنگی نشان دهند‎.‎
طباطبایی یزدی گفت:بهره وری در بسیاری از برنامه های کلان کشوری از جمله اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی اشتغال و سیاست های برنامه پنجم توسعه جایگاه خاصی دارد‎.‎
رییس سازمان ملی بهره وری کشوری افزود: میان افزایش بهره وری و پیشرفته بودن یک کشور، ارتباط مستقیم وجود دارد چون بهره وری در ساخت نگرش توسعه پایدار نقش زیادی دارد‎.‎
وی اظهارکرد: آموزش نخستین گام برای ارتقای بهره وری است و در این زمینه کوتاهی نخواهیم نکرد.‏

رییس سازمان ملی بهره وری کشور گفت: شاخص بهره وری در حوزه های مختلف در کشور در چند سال گذشته کاهش یافته و نتوانسته ایم از سرمایه هایمان به خوبی استفاده کنیم‎.‎

رویا طباطبایی یزدی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی راهکارهای عملیاتی افزایش بهره وری در سنندج افزود: شاخص بهره وری کل در ۱۴ سال گذشته تنها شش درصد افزایش پیدا کرده ، که این رشد، با کشورهای پیشرفته بسیار فاصله دارد‎.‎
وی گفت: ارتقای بهره وری به افزایش درآمد ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی و کیفیت زندگی کمک می کند ، و برای قرار گرفتن در ردیف کشورهای پیشرفته دنیا ،باید در همه سطوح فردی، خانوادگی، بنگاه ، سازمان ها و نهادها به افزایش بهره وری کمک کنیم‎.‎
رییس سازمان ملی بهره وری کشوری افزود: بهره وری کلید رشد دراز مدت اقتصاد محسوب می شود، و آینده اقتصادی کشور درگرو رشد بهره وری است‎.‎
به گفته وی، نگاه به بهره وری باید نگاه بومی باشد؛ عوامل برانگیزنده بهره وری باید از جمله عواملی باشند که برای مردم یک کشور معنا و مفهوم داشته و در عین حال با مفاهیم ساختاری بهره وری در جهان نیز هماهنگی نشان دهند‎.‎
طباطبایی یزدی گفت:بهره وری در بسیاری از برنامه های کلان کشوری از جمله اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست های کلی اشتغال و سیاست های برنامه پنجم توسعه جایگاه خاصی دارد‎.‎
رییس سازمان ملی بهره وری کشوری افزود: میان افزایش بهره وری و پیشرفته بودن یک کشور، ارتباط مستقیم وجود دارد چون بهره وری در ساخت نگرش توسعه پایدار نقش زیادی دارد‎.‎
وی اظهارکرد: آموزش نخستین گام برای ارتقای بهره وری است و در این زمینه کوتاهی نخواهیم نکرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3105