کد خبر: 42890
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۵

سیدمصطفی هاشمی‌ طباء دبیر‌کل کانون کارآفرینان توسعه گرا شد

سیدمصطفی هاشمی‌ طباء دبیر‌کل کانون کارآفرینان توسعه گرا شد

هیأت مدیره و شوای‌عالی کانون به اتفاق آراء آقای سیدمصطفی هاشمی‌ طباء را به‌عنوان دبیرکل انتخاب کردند.‏ به گزارش جهان اقتصاد، هاشمی‌‌طباء که سابقه تصدی وزارت صنایع، مسئولیت طرح‌های مهم انقلاب، ریاست مرکز توسعه صادرات ایران، معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان تربیت بدنی را در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب در کارنامه خود دارد به دلیل عملکرد، مواضع و دیدگاه‌های مثبت و مؤثری که در حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی در دوران مدیریت خود داشته و دارد مورد اعتماد جامعه کارآفرینان کشور بوده و به همی‌ن دلیل به‌عنوان اولین دبیرکل کانون کارآفرینان توسعه‌گرا برگزیده شده است.‏ سلطانی هم‌چنین اعلام کرد کانون کارآفرینان توسعه‌گرا به‌عنوان یک "سازمان مردم نهاد ملی" و تشکل فراگیر کارآفرینان کشور با تشکیل و فعال کردن ۱۰ کمی‌ته اجرایی و تخصصی مشتمل بر کمی‌ته‌های راهبردی، آمار و اطلاعات، امور اجتماعی، امور اقتصادی، محیط زیست، تشکیلات و عضویت، امور استان‌ها، شعب و بین‌الملل، امور حقوقی و داوری، گردشگری و توریسم، روابط عمومی‌، تبلیغات و انتشارات  مصمم به "ایفای نقش هر چه بیشتر بخش خصوصی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در راستای منافع ملی" می‌‌باشد.‏