سود ۲۹ درصدی موسسه ای که مجوز بانک مرکزی ندارد

0
۲۵۴ بازدید

در حالی نام موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در فهرست بانک‌ها و موسسات مالی مجاز در سایت بانک مرکزی قرار ندارد که بنابر اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها و موسساتی که نام آنها در این فهرست نباشد، مجوز بانک مرکزی را ندارند.

این در حالیاست که در یک برنامه تلویزیونی در تماس ضبط شده ای که با مسئول شعبه موسسه مالی و اعتباری فرشتگان اعلام شد: نرخ سود سپرده های موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در حال حاضر ۲۹ درصد است .مسئول این شعبه در پاسخ به اینکه ایا شما تحت نظارت بانک مرکزی هستید یا نه گفت: بله ما تحت نظارت بانک مرکزی هستیم و هیچ ترسی نداریم که این سود را به سپرده های خود می دهیم . بعد از پخش این صوت ، مجری برنامه گفت : موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در حال حاضر ۲۹ درصد سود می دهد و ادعا می کند معتبر است و تحت نظر بانک مرکزی است ، بانک مرکزی سود سپرده ها را مشخصاً تعیین کرده و قطعا این سودها مورد تایید بانک مرکزی نیست . با بررسی هایی که در سایت بانک مرکزی انجام شده است، نام موسسه مالی و اعتباری فرشتگان در فهرست بانک‌ها و موسسات مجاز وجود ندارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8401