کد خبر: 160932
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰

سوخت پشتیبان نیروگاه سبلان در منطقه اردبیل تامین شد

سوخت پشتیبان نیروگاه سبلان در منطقه اردبیل تامین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، سید حجت مدنی از ارسال بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر نفتگاز در هفت ماهه گذشته به نیروگاه یاد شده خبر داد و افزود: تامین سوخت نیروگاه سبلان در دستور کار این شرکت قرار دارد و مطابق با برنامه ریزی های انجام یافته، برای سوخت رسانی مطلوب و بی وقفه به نیرو گاه یاد شده آمادگی کامل داریم.

مدیر منطقه درباره نفتگاز غیر نیرو گاهی تصریح کرد: مصرف در این بخش در بازه زمانی اشاره شده ۲۰۶ میلیون لیتر بوده که با آنالیز و مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

وی در پایان سوخت اصلی نیروگاه را گاز طبیعی و سوخت دوم را نفتگاز اعلام کرد.