سهم ۷۰ درصدی عراق از صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ‏

0
۲۹۶ بازدید

گروه بازار: رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهندسی گفت:

در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از خدمات فنی ـ مهندسی ایران به عراق ارائه می شود؛ بنابراین، باید برای حفظ بازار این کشور دید بلندمدت داشت و از حالا برای تداوم حضور در این بازار اعتمادسازی کرد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، محمدرضا انصاری درباره شرایط بازار عراق اظهار داشت: شرایط امروز عراق محمل بسیار خوبی برای همکاری مناسب بدنه مهندسی ایران با مردم آن کشور است؛ عراق نیاز به بازسازی و ساخت دارد و خواهان استفاده از ظرفیت های مهندسی ایران است.‏
وی ادامه داد: ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی کشور سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار است که از آن طرف پتانسیل جذب و بکارگیری حدود ۴۰ درصد این ظرفیت وجود دارد که اگر بخوبی ساماندهی شود این مهم قابل تحقق است.‏
انصاری با تاکید بر استعدادهای صدور خدمات فنی ـ مهندسی ایران به عراق، تاکید کرد: عراق نیاز به بازسازی دارد؛ همه بسترهای توفیق کار ایرانیان در این کشور مهیاست؛ این روند با یک رشد نسبتا مطلوب در حال طی شدن است.‏
گروه بازار: رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهندسی گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از خدمات فنی ـ مهندسی ایران به عراق ارائه می شود؛ بنابراین، باید برای حفظ بازار این کشور دید بلندمدت داشت و از حالا برای تداوم حضور در این بازار اعتمادسازی کرد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، محمدرضا انصاری درباره شرایط بازار عراق اظهار داشت: شرایط امروز عراق محمل بسیار خوبی برای همکاری مناسب بدنه مهندسی ایران با مردم آن کشور است؛ عراق نیاز به بازسازی و ساخت دارد و خواهان استفاده از ظرفیت های مهندسی ایران است.‏
وی ادامه داد: ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی کشور سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار است که از آن طرف پتانسیل جذب و بکارگیری حدود ۴۰ درصد این ظرفیت وجود دارد که اگر بخوبی ساماندهی شود این مهم قابل تحقق است.‏
انصاری با تاکید بر استعدادهای صدور خدمات فنی ـ مهندسی ایران به عراق، تاکید کرد: عراق نیاز به بازسازی دارد؛ همه بسترهای توفیق کار ایرانیان در این کشور مهیاست؛ این روند با یک رشد نسبتا مطلوب در حال طی شدن است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10196