سهم ناچیز بازار سرمایه ایران از تامین مالی طرح های توسعه ای

0
۲۹۱ بازدید

در سال ۹۲، تامین مالی از طریق سهام از چهار درصد به هفت درصد افزایش یافت که تا حدودی نشان از پررنگ تر شدن نقش بازار سهام در تامین مالی پروژه ها دارد.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب بالا گفت: از ابتدای سال ۸۹ تا انتهای شهریور ماه ۹۳ تعداد ۲۰ شرکت توانسته اند به منظور تامین مالی پروژه های خود اوراق اجاره منتشر کنند.رضا کیانی در پاسخ به این سوال که تامین مالی در دنیا چه روندی را تاکنون پشت سر گذاشته است، ابراز داشت: بحث تامین منابع مالی و لزوم گردآوری وجوه و هدایت آنها به سمت پروژه های اقتصادی، بحث روز در اقتصاد ایران است. البته این بحث هم اکنون در همه کشورهای پیشرفته و در کشورهای در حال توسعه به شدت مطرح و به روز است.‏

‏ وی با بیان اینکه هم اکنون بانک ها با سخت گیری بیشتری در دنیا وام می دهند، در گفتگو با سنا خاطرنشان کرد: این در حالی است که الزامات کفایت سرمایه سخت گیرانه تری باید رعایت شود.مدیر تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: اگر ارزش بازارهای مالی در دنیا را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می شود که در سال ۱۹۹۰، ارزش بازارهای مالی شامل بانک، بازار سرمایه و اوراق بهادار در مجموع ۴۰ درصد ارزش بازار مالی در ۱۳۵ کشوری که توسط موسسه مکنزی انتخاب شده اند، مربوط به مانده وام های اعطایی، ۲۰ درصد مربوط به ارزش بازار سهم، ۳۶ درصد اوراق قرضه و ۴ درصد هم مربوط به وام هایی که اوراق بهادار سازی شده اند، بوده است.کیانی تصریح کرد: بنابراین در مجموع ۴۰ درصد مانده وام های اعطایی و ۶۰ درصد انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق قرضه بوده است.وی با تاکید بر اینکه نسبت های یاد شده در سال ۹۵ تغییر کرده است، افزود: در این سال، ۳۴ درصد تامین مالی انجام شده مربوط به مانده وام های اعطایی و ۶۶ درصد هم اوراق بهادار می شد. ترکیب این ارقام در سال ۲۰۱۰ تغییر کرد و از ۶۰ درصد اوراق بهادار در ترکیب بازار مالی، به ۷۷ درصد رسیده است. به این صورت در سال ۲۰۱۰ حدود ۷۷ درصد بازارها در کشورهای مورد بررسی موسسه مکنزی، اوراق بهادار و ۲۳ درصد را مانده وام های اعطایی تشکیل می دهد.وی یادآور شد: آمارها نشان می دهد که تسهیلات بانکی عمدتا منابع مالی را تامین می کند و از ۷۴ درصد به ۸۳ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است.کیانی در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه ایران از چه پتانسیلی برای تامین مالی پروژه های خود استفاده می کند، ابراز داشت: طی چند سال گذشته برای راه اندازی ابزارهایی مالی تاکید زیادی وجود داشته است، به طوری که طی سال های اخیر ابزارهای متعددی در بازار سرمایه ایران طراحی شد که به طور عمده می توان به انواع صکوک و صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های پروژه اشاره کرد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8368