کد خبر: 4557
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

سهم مسیرهای تجارت خارجی در ۴ ماه ابتدایی سال اعلام شد: راه آهن و جاده ۱۰ درصد، دریا ۹۰ درصد

سهم مسیرهای تجارت خارجی در ۴ ماه ابتدایی سال اعلام شد: راه آهن و جاده ۱۰ درصد، دریا ۹۰ درصد

گروه بازار: طي 4 ماه ابتداي امسال 13 ميليون و 742 هزار تن کالاهاي نفتي و غيرنفتي از مرزهاي زميني و آبي وارد و 20 ميليون و 986 هزار تن کالا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميزان واردات و صادرات کالا 15 و 9 درصد افزايش يافته است.‏

به گزارش جهان اقتصاد نقل از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، فرامرز مداح مديرکل دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات اين سازمان اظهار کرد: ‌ از مجموع کالاهاي صادر شده 24 درصد کالاي نفتي و 76 درصد کالاي غيرنفتي بوده و از مجموع کالاهاي وارد شده 5 درصد کالاهاي نفتي و 95 درصد کالاي غيرنفتي بودند.‏
وي با اشاره به اينکه از مجموع واردات و صادرات سهم جاده 8 درصد، راه‌آهن 2 درصد و سهم دريا 90 درصد است، تصريح کرد: از مجموع کالاهاي صادر شده، ميزان 2 ميليون و 321 هزار تن کالا از طريق مرزهاي جاده‌اي از کشور خارج و ميزان 506 هزار تن کالا از طريق مرزهاي جاده‌اي به کشور وارد شده است.‏
وي در زمينه عملکرد مرزهاي جاده‌اي در واردات کالا به کشور گفت: از ميان مرزهاي جاده‌اي کشور، مرز بازرگان با سهم 63 درصدي فعال‌ترين مرز در زمينه واردات کالا به کشور به شمار مي‌رود. پس از آن مرزهاي آستارا و مي‌رجاوه با 13 درصد در رده‌ بعدي قرار دارند.‏
او افزود: عملکرد مرزهاي جاده‌اي در زمينه صادرات کالا از کشور نشان مي‌دهد، مرز بازرگان با 26 درصد در رده نخست و پس از آن مرزهاي دوغارون با 15 درصد و آستارا با 13 درصد قرار دارند.‏
مديرکل دفتر فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات با بيان اينکه سهم کاميون‌هاي ايراني در صادرات کالا 60 درصد و در جابه‌جايي واردات کالا 46 درصد بوده است، افزود: از مجموع کالاهاي صادر شده بيشترين ميزان به کشورهاي افغانستان و ترکيه و از مجموع کالاهاي وارد شده بيشترين ميزان از کشورهاي ترکيه و آذربايجان بوده است.‏
مداح با اشاره به اينکه طي مدت مذکور، 76 هزار نفر مسافر توسط 8700 دستگاه وسيله‌نقليه مسافري وارد کشور شدند، افزود: در جابه‌جايي اين مسافران سهم اتوبوس 43 درصد، مي‌ني‌بوس 6 درصد و سواري 51 درصد است. همچنين تعداد 138 هزار نفر توسط 14 هزار و 400 دستگاه وسيله‌نقليه مسافري از کشور خارج شدند که سهم اتوبوس 57 درصد، مي‌ني‌بوس 2 درصد و سواري 41 درصد بوده است.‏
وي درخصوص آمار تردد وسايل‌نقليه مسافري در مرزهاي کشور گفت: در مدت مذکور، بيشترين تردد وسايل‌نقليه مسافري در مرزهاي دوغارون با 32 درصد و بيله‌سوار با 18 درصد بوده است.‏
مداح خاطرنشان کرد: از مجموع مسافران وارد شده به کشور 42 هزار نفر مسافر خارجي و 35 هزار نفر مسافر ايراني بوده و از مجموع مسافران خارج شده از کشور 55 هزار نفر مسافر خارجي و 83 هزار نفر مسافر ايراني از مرزهاي جاده‌اي کشور خارج شدند.‏