کد خبر: 1375
تاریخ انتشار: ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

سهم دختران در ادبیات کودک کدام است

سهم دختران در ادبیات کودک کدام است

"دختران در ادبيات کودک"، عنوان کتابي پژوهشي از سيدعلي کاشفي خوانساري است. البته نويسنده به نقد فمينيستي داستان‌ها نپرداخته بلکه با توجه به اين‌که دختران، نيمي از مخاطبان کتاب‌هاي کودک و نوجوان‌اند به بررسي سهم آنان در اين‌گونه کتاب‌ها و چگونگي آن پرداخته است.‏
‏"دختران در ادبيات کودک"، عنوان کتابي پژوهشي از سيدعلي کاشفي خوانساري است. نويسنده در مقدمه کتاب به رويکردهاي مختلف يک منتقد در رويارويي با يک اثر اشاره کرده و آورده: رويکرد اجتماعي، براي انان که خارج از نهاد ادبيات به بررسي آن مي‌پردازند، عمدتا جدي‌ترين گرايش بوده است...رويکردي که در قرون اخير به شکل‌هاي مختلف همچون جامعه‌شناسي ادبيات، نقد جامعه‌شناختي و جامعه‌شناسي متن تبلور يافته است. رويکردي که هدف اين نوشته نيز در چهارچوب آن مي‎‌‎گنجد.‏
کاشفي خوانساري، سپس به تعريف نقد فمينيستي پرداخته و اين نوع نقد را ذيل نقدهاي اجتماعي و نه روانکاوانه گنجانده است. البته نويسنده به نقد فمينيستي داستان‌ها نپرداخته بلکه با توجه به اين‌که دختران، نيمي از مخاطبان کتاب‌هاي کودک و نوجوان‌اند به بررسي سهم آنان در اين‌گونه کتاب‌ها و چگونگي آن پرداخته است.‏
يکي از مواردي که نويسنده در" دختران در ادبيات کودک" به آن پرداخته توجه به پديدآورندگان زن است. چراکه بسياري از چهره‌هاي سرشناس شهر، داستان، ترجمه، تصويرگري و نقد ادبيات کودک را زنان تشکيل مي‌دهند.‏
‏"مخاطب"، وجه ديگري است که کاشفي خوانساري به آن توجه کرده؛ اين‌که چند درصد از خوانندگان کتاب‌هاي کودک و نوجوان را دختران تشکيل مي‌دهند و اين دسته از مخاطبان، چه نوع کتاب‌هايي را بيشتر مي‌پسندند؟ مساله ديگري که به آن توجه شده، زبان است به‌ويژه در روزگاري که بحث زبان و جنسيت در آثار ادبي بسيار متداول است.‏
قالب و محتوا از جمله موارد ديگري است که نويسنده کتاب" دختران در ادبيات کودک" به آن پرداخته است. فقر، معلوليت و مواردي چون طلاق، نامادري و فرزندخواندگي از جمله مضاميني است که اگرچه به‌طور ويژه به دختران تعلق ندارد اما چه بسا اثرات منفي آن بر زندگي دختران بيشتر باشد تا پسران.‏
کاشفي خوانساري در بخشي از کتاب خود به نقش دختران در داستان‌هاي يک نويسنده مرد(اميرحسين فردي) و يک نويسنده زن(فريبا کلهر) پرداخته؛ او پيشينه ادبيات کودک را نه به روزگار پهلوي که حتي به دوره پيش از اسلام نسبت داده و ريشه آن را در ادبيات عاميانه جست‌وجو کرده است.‏
کتاب" دختران در ادبيات کودک" نوشته سيدعلي کاشفي خوانساري را انتشارات حوا به بهاي 9 هزار تومان منتشر کرده است.‏