سهم دختران در ادبیات کودک کدام است

0
۴۰۴ بازدید

“دختران در ادبیات کودک”، عنوان کتابی پژوهشی از سیدعلی کاشفی خوانساری است. البته نویسنده به نقد فمینیستی داستان‌ها نپرداخته بلکه با توجه به این‌که دختران، نیمی از مخاطبان کتاب‌های کودک و نوجوان‌اند به بررسی سهم آنان در این‌گونه کتاب‌ها و چگونگی آن پرداخته است.‏
‏”دختران در ادبیات کودک”، عنوان کتابی پژوهشی از سیدعلی کاشفی خوانساری است. نویسنده در مقدمه کتاب به رویکردهای مختلف یک منتقد در رویارویی با یک اثر اشاره کرده و آورده: رویکرد اجتماعی، برای انان که خارج از نهاد ادبیات به بررسی آن می‌پردازند، عمدتا جدی‌ترین گرایش بوده است…رویکردی که در قرون اخیر به شکل‌های مختلف همچون جامعه‌شناسی ادبیات، نقد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی متن تبلور یافته است. رویکردی که هدف این نوشته نیز در چهارچوب آن می‎‌‎گنجد.‏
کاشفی خوانساری، سپس به تعریف نقد فمینیستی پرداخته و این نوع نقد را ذیل نقدهای اجتماعی و نه روانکاوانه گنجانده است. البته نویسنده به نقد فمینیستی داستان‌ها نپرداخته بلکه با توجه به این‌که دختران، نیمی از مخاطبان کتاب‌های کودک و نوجوان‌اند به بررسی سهم آنان در این‌گونه کتاب‌ها و چگونگی آن پرداخته است.‏
یکی از مواردی که نویسنده در” دختران در ادبیات کودک” به آن پرداخته توجه به پدیدآورندگان زن است. چراکه بسیاری از چهره‌های سرشناس شهر، داستان، ترجمه، تصویرگری و نقد ادبیات کودک را زنان تشکیل می‌دهند.‏
‏”مخاطب”، وجه دیگری است که کاشفی خوانساری به آن توجه کرده؛ این‌که چند درصد از خوانندگان کتاب‌های کودک و نوجوان را دختران تشکیل می‌دهند و این دسته از مخاطبان، چه نوع کتاب‌هایی را بیشتر می‌پسندند؟ مساله دیگری که به آن توجه شده، زبان است به‌ویژه در روزگاری که بحث زبان و جنسیت در آثار ادبی بسیار متداول است.‏
قالب و محتوا از جمله موارد دیگری است که نویسنده کتاب” دختران در ادبیات کودک” به آن پرداخته است. فقر، معلولیت و مواردی چون طلاق، نامادری و فرزندخواندگی از جمله مضامینی است که اگرچه به‌طور ویژه به دختران تعلق ندارد اما چه بسا اثرات منفی آن بر زندگی دختران بیشتر باشد تا پسران.‏
کاشفی خوانساری در بخشی از کتاب خود به نقش دختران در داستان‌های یک نویسنده مرد(امیرحسین فردی) و یک نویسنده زن(فریبا کلهر) پرداخته؛ او پیشینه ادبیات کودک را نه به روزگار پهلوی که حتی به دوره پیش از اسلام نسبت داده و ریشه آن را در ادبیات عامیانه جست‌وجو کرده است.‏
کتاب” دختران در ادبیات کودک” نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری را انتشارات حوا به بهای ۹ هزار تومان منتشر کرده است.‏

“دختران در ادبیات کودک”، عنوان کتابی پژوهشی از سیدعلی کاشفی خوانساری است. البته نویسنده به نقد فمینیستی داستان‌ها نپرداخته بلکه با توجه به این‌که دختران، نیمی از مخاطبان کتاب‌های کودک و نوجوان‌اند به بررسی سهم آنان در این‌گونه کتاب‌ها و چگونگی آن پرداخته است.‏
‏”دختران در ادبیات کودک”، عنوان کتابی پژوهشی از سیدعلی کاشفی خوانساری است. نویسنده در مقدمه کتاب به رویکردهای مختلف یک منتقد در رویارویی با یک اثر اشاره کرده و آورده: رویکرد اجتماعی، برای انان که خارج از نهاد ادبیات به بررسی آن می‌پردازند، عمدتا جدی‌ترین گرایش بوده است…رویکردی که در قرون اخیر به شکل‌های مختلف همچون جامعه‌شناسی ادبیات، نقد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی متن تبلور یافته است. رویکردی که هدف این نوشته نیز در چهارچوب آن می‎‌‎گنجد.‏
کاشفی خوانساری، سپس به تعریف نقد فمینیستی پرداخته و این نوع نقد را ذیل نقدهای اجتماعی و نه روانکاوانه گنجانده است. البته نویسنده به نقد فمینیستی داستان‌ها نپرداخته بلکه با توجه به این‌که دختران، نیمی از مخاطبان کتاب‌های کودک و نوجوان‌اند به بررسی سهم آنان در این‌گونه کتاب‌ها و چگونگی آن پرداخته است.‏
یکی از مواردی که نویسنده در” دختران در ادبیات کودک” به آن پرداخته توجه به پدیدآورندگان زن است. چراکه بسیاری از چهره‌های سرشناس شهر، داستان، ترجمه، تصویرگری و نقد ادبیات کودک را زنان تشکیل می‌دهند.‏
‏”مخاطب”، وجه دیگری است که کاشفی خوانساری به آن توجه کرده؛ این‌که چند درصد از خوانندگان کتاب‌های کودک و نوجوان را دختران تشکیل می‌دهند و این دسته از مخاطبان، چه نوع کتاب‌هایی را بیشتر می‌پسندند؟ مساله دیگری که به آن توجه شده، زبان است به‌ویژه در روزگاری که بحث زبان و جنسیت در آثار ادبی بسیار متداول است.‏
قالب و محتوا از جمله موارد دیگری است که نویسنده کتاب” دختران در ادبیات کودک” به آن پرداخته است. فقر، معلولیت و مواردی چون طلاق، نامادری و فرزندخواندگی از جمله مضامینی است که اگرچه به‌طور ویژه به دختران تعلق ندارد اما چه بسا اثرات منفی آن بر زندگی دختران بیشتر باشد تا پسران.‏
کاشفی خوانساری در بخشی از کتاب خود به نقش دختران در داستان‌های یک نویسنده مرد(امیرحسین فردی) و یک نویسنده زن(فریبا کلهر) پرداخته؛ او پیشینه ادبیات کودک را نه به روزگار پهلوی که حتی به دوره پیش از اسلام نسبت داده و ریشه آن را در ادبیات عامیانه جست‌وجو کرده است.‏
کتاب” دختران در ادبیات کودک” نوشته سیدعلی کاشفی خوانساری را انتشارات حوا به بهای ۹ هزار تومان منتشر کرده است.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1375