کد خبر: 11504
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
گروه : کسب و کار

سهم تعاون از اشتغال کشور یک و نیم میلیون نفر است

سهم تعاون از اشتغال کشور یک و نیم میلیون نفر است

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از ایجاد یک و نیم میلیون اشتغال از سوی تعاونی های کشور خبر داد.
سیدمحمود کلانتری گفت: ۱۰۰ هزار تعاونی فعال و ۶۸۰ اتحادیه سراسری در کشور فعالند.
وی تعاونی ها را متولی اعتماد عمومی در جامعه دانست و افزود: فقرزدایی در مناطق محروم کشور با روش توانمندسازی افراد کاربرد مهم تعاونی هاست.
وی خاطرنشان کرد: تعاونی ها چشمه جوشان اشتغال هستند و در توسعه عدالت اجتماعی نقش مهم دارند.
کلانتری تاکید کرد: تعاونی ها سرمایه اجتماعی تولید می کنند و با ایجاد اعتماد به پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می کنند.                                                                                              وی اضافه کرد: تعاونی در جهان قدمتی ۱۷۰ ساله و سازمان بین المللی تعاون قدمتی ۱۲۰ ساله دارد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از انعقاد تفاهم نامه را ایجاد همگرایی در استانها، حمایت مدیران استانی از فعالیت تعاونی ها، افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد عنوان کرد.