کد خبر: 1396
تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

سهام ۹ شرکت دولتی در سبد واگذاری های اردیبهشت ۹۳

سهام ۹ شرکت دولتی در سبد واگذاری های اردیبهشت ۹۳

گروه بازارسرمایه : سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد بلوک 1.115 درصدی شرکت ایران خودرو شامل 107 میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم 2 هزار و 646 ریال در روز 16 اردیبهشت در بورس عرضه کند که این واگذاری منتفی شد .
بلوک 40 درصدی سهام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین شامل 40 میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم 1197 ریال و بلوک 100 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت شامل 85 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم 11 هزار و 180 ریال در روز دوم اردیبهشت در فرابورس واگذار می‌شود.
همچنین بلوک 28.5 درصدی سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شامل 10 میلیون سهم به ارزش کل پایه 16 هزار و 738 میلیارد و 73 میلیون ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز 16 اردیبهشت در فرابورس عرضه خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ 100 درصد ارزش نیروگاه صوفیان به قیمت کل پایه یک هزار و 197 میلیارد ریال، 100 درصد ارزش نیروگاه گازی کنگان به قیمت کل پایه 818 میلیارد و 279 میلیون ریال و 100 درصد سهام شرکت فولاد آذربایجان شامل 350 میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم یک هزار و 459 ریال در 16 اردیبهشت از طریق مزایده واگذار می‌شود.
همچنین 65 درصد ارزش طرح فولاد میانه به قیمت کل پایه 3 هزار و 199 میلیارد و 182 میلیون ریال، 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح به قیمت کل پایه 14 هزار و 589 میلیارد و 691 میلیون ریال و 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به ارزش پایه هر سهم 28 میلیون ریال در این روز روی میز مزایده می‌رود.
واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح شامل 10 هزار سهم به ارزش پایه هر سهم 2 میلیون و 933 هزار ریال و 100 درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به قیمت کل پایه 37 هزار و 839 میلیارد و 675 میلیون ریال در شانزدهمین روز دومین ماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.
همچنین سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد بلوک 1.115 درصدی شرکت ایران خودرو شامل 107 میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم 2 هزار و 646 ریال در روز 16 اردیبهشت در بورس عرضه کند که این واگذاری منتفی شد.