سهام ۹ شرکت دولتی در سبد واگذاری های اردیبهشت ۹۳

0
۵۲۱ بازدید

گروه بازارسرمایه : سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد بلوک ۱.۱۱۵ درصدی شرکت ایران خودرو شامل ۱۰۷ میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم ۲ هزار و ۶۴۶ ریال در روز ۱۶ اردیبهشت در بورس عرضه کند که این واگذاری منتفی شد .
بلوک ۴۰ درصدی سهام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین شامل ۴۰ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱۹۷ ریال و بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت شامل ۸۵ میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۱۸۰ ریال در روز دوم اردیبهشت در فرابورس واگذار می‌شود.
همچنین بلوک ۲۸.۵ درصدی سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شامل ۱۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۱۶ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز ۱۶ اردیبهشت در فرابورس عرضه خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه صوفیان به قیمت کل پایه یک هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال، ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه گازی کنگان به قیمت کل پایه ۸۱۸ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت فولاد آذربایجان شامل ۳۵۰ میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم یک هزار و ۴۵۹ ریال در ۱۶ اردیبهشت از طریق مزایده واگذار می‌شود.
همچنین ۶۵ درصد ارزش طرح فولاد میانه به قیمت کل پایه ۳ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح به قیمت کل پایه ۱۴ هزار و ۵۸۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال و ۴۹ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به ارزش پایه هر سهم ۲۸ میلیون ریال در این روز روی میز مزایده می‌رود.
واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح شامل ۱۰ هزار سهم به ارزش پایه هر سهم ۲ میلیون و ۹۳۳ هزار ریال و ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به قیمت کل پایه ۳۷ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال در شانزدهمین روز دومین ماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.
همچنین سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد بلوک ۱.۱۱۵ درصدی شرکت ایران خودرو شامل ۱۰۷ میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم ۲ هزار و ۶۴۶ ریال در روز ۱۶ اردیبهشت در بورس عرضه کند که این واگذاری منتفی شد.

گروه بازارسرمایه : سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد بلوک ۱.۱۱۵ درصدی شرکت ایران خودرو شامل ۱۰۷ میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم ۲ هزار و ۶۴۶ ریال در روز ۱۶ اردیبهشت در بورس عرضه کند که این واگذاری منتفی شد .
بلوک ۴۰ درصدی سهام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین شامل ۴۰ میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم ۱۱۹۷ ریال و بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت شامل ۸۵ میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم ۱۱ هزار و ۱۸۰ ریال در روز دوم اردیبهشت در فرابورس واگذار می‌شود.
همچنین بلوک ۲۸.۵ درصدی سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شامل ۱۰ میلیون سهم به ارزش کل پایه ۱۶ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز ۱۶ اردیبهشت در فرابورس عرضه خواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه صوفیان به قیمت کل پایه یک هزار و ۱۹۷ میلیارد ریال، ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه گازی کنگان به قیمت کل پایه ۸۱۸ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت فولاد آذربایجان شامل ۳۵۰ میلیون سهم به ارزش پایه هر سهم یک هزار و ۴۵۹ ریال در ۱۶ اردیبهشت از طریق مزایده واگذار می‌شود.
همچنین ۶۵ درصد ارزش طرح فولاد میانه به قیمت کل پایه ۳ هزار و ۱۹۹ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال، ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح به قیمت کل پایه ۱۴ هزار و ۵۸۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال و ۴۹ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به ارزش پایه هر سهم ۲۸ میلیون ریال در این روز روی میز مزایده می‌رود.
واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح شامل ۱۰ هزار سهم به ارزش پایه هر سهم ۲ میلیون و ۹۳۳ هزار ریال و ۱۰۰ درصد ارزش نیروگاه شهید رجایی به قیمت کل پایه ۳۷ هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۶۷۵ میلیون ریال در شانزدهمین روز دومین ماه امسال به مزایده گذاشته می‌شود.
همچنین سازمان خصوصی سازی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد بلوک ۱.۱۱۵ درصدی شرکت ایران خودرو شامل ۱۰۷ میلیون سهم را به ارزش پایه هر سهم ۲ هزار و ۶۴۶ ریال در روز ۱۶ اردیبهشت در بورس عرضه کند که این واگذاری منتفی شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1396