کد خبر: 9478
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۳

سهامی که روی دست خصوصی‌سازی ماند

سهامی که روی دست خصوصی‌سازی ماند

بالغ بر ۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد ریال سهم دولتی به دلیل عدم اقبال خریداران، روی دست سازمان خصوصی سازی باقی ماند.سازمان خصوصی سازی در مزایده اخیر خود عرضه کننده ۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۵۲ ریال سهم متعلق به ۴ شرکت دولتی بود که به دلیل عدم اقبال خریداران، این میزان سهام روی دست این سازمان باقی ماند.بر اساس این گزارش؛ تعداد ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم ریخته گری ماشین سازی تبریز معادل ۱۰۰ درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۴ هزار و ۳۰۱ ریال، یک میلیارد و ۶۷۷ میلیون سهم شرکت ماشین سازی تبریز معادل ۱۰۰ درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم یک هزار و ۷۰۶ ریال، تعداد ۸۳ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۴۴ سهم شرکت مقره سازی ایران معادل ۳۶.۱۸ درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۲۰۸۴ ریال و تعداد ۸۴۰۰ سهم شرکت بهمن گنو معادل ۲۰ درصد از سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم ۲۷۴ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۳۹۲ ریال در آخرین روز دیماه امسال توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد که خریدار نداشت.

همچنین قرار بود در این مزایده بلوک ۸۵.۴۷ درصدی سهام شرکت ماشین سازی لرستان شامل ۱۱۶ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۵۶۴  سهم به وکالت از سوی شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و ۳۶۲ میلیون و ۱۸۳ هزار سهم شرکت خدمات ابنیه مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) معادل ۸۸.۳۵ درصد سهام این شرکت واگذار شود که عرضه سهام این دو شرکت لغو شد.