سندرم افسون آینده در بازارهای مالی

0
۱,۳۸۱ بازدید

حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران

سندرم افسون آینده در بازارهای مالی

زیبا، شگفت انگیز و جذاب، واژه هایی هستند که می توان در وصف افسانه ای دل فریب به کار برد. همه ما مجذوب رخدادهای غیر طبیعی می شویم. دنیای پر از ابر انسان هایی که همه چیز را می دانند، قدرت هایی خارق العاده دارند، می توانند دست به کارهای فرابشری بزنند و …، افسون قصه های جادویی پر از رخدادهایی است که می تواند انسان ها را در نقطه ای از زمان چنان میخکوب لحظات خارق العاده کند که تاب تفکر  درباره درستی چنین اتفاقاتی را از دست بدهند. شگفتی افسانه ها در این است که ما را از دنیای انسانی وارد سرزمینی پر از شگفتی می کند. جایی که همه چیز امکان دارد، می توان از آینده ای دور خبردار شد و یا به ثروت و شهرت افسانه ای رسید. پیشگویان در میان تمام کسانی که در افسانه ها صاحب قدرت های بزرگ هستند از مرتبه بالاتری برخوردار هستند. آنها چیزهایی را می بینند که دیگران با هر توانی مایل به یافتنش هستند. همین نیروی عجیب به آنها قدرت تسلط بر حاکمان و انسانهای عادی را می داد. در عین حال انسانها آنقدر مجذوب چنین روایت هایی می شوند که مایلند در دنیای واقعی چنین توانایی هایی را از خود بروز دهند. اما واقعیت زندگی انسانی، همه  چیز را به شکلی کاملا چسبناک به هم متصل کرده است و نمی توان به واسطه انجامدی که در زمان حاکم است، در آن حرکت کرد و از رخدادهایی پیش رو آگاهی های عینی بدست آورد. این که بخواهیم با توانایی های ناقص شناختی انسانی مان دست به پیش بینی بزنیم، کاری نه تنها عاقلانه است بلکه ممکن است آنقدر در این نقش غرق شویم که نخواهیم با واقعیت های موجود به پیکار مسائل زندگی روزمره برویم. افسون آگاهی از آینده، موجب می شود به دام کسانی که ادعا می کنند از آینده ای دور خبر دارند بی افتیم و با دستان خود موجبات نابودی مان را فراهم کنیم. سندرم افسون آینده اگر در بازارهای مالی شیوع پیدا کند آنچان به سرعت سرایت می کند که هیچ کس تاب رویاروی با آن را نخواهد داشت. مولفه های چنین سندرمی، شایعات دهان به دهان، وحشت و یا خوشحالی بیش از حد عموی و در بازارهای مالی، ایجاد صف های طولانی خرید و فروش سهام، ارز و یا سکه است که پیشگویان اقتصادی با این ادعا که توانایی دیدن آینده بازار را دارند به سندرم افسون آینده دامن می زنند. ابزار مورد استفاده شان هم  رسانه های مکتوبی است که صاحبانش مایلند به خاطر تیراژ بیشتر، بر گسترش شایعات دامن بزنند و بر آن سوار شوند.

با این حال، رویای داشتن قدرت افسانه ای، خرج جهت دادن به اذهان کسانی می شوند که تنها آروزیشان داشتن یک چوب جادویی برای تولید پول بیشتر است. شاید قرار نگرفتن در مسیر شایعات، قبول این موضوع است که ما در سرزمین عجایب زندگی نمی کنیم، ابر انسانی وجود ندارد و هیچ کس قادر به دیدن آینده نیست، فهم این موضوع می تواند ما را در مسیر کسب آگاهی و دانشی قرار دهد که کمترین نتیجه اش ثروتمند شدن است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=99449