سقوط پروانه های ساختمانی در پاییز ۹۴ هم تایید شد

0
۴۸۲ بازدید

افت تهران ۲۳ درصد؛ کشور ۲۱ درصد

گروه امورزیربنایی-مرکز آمار ایران اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در پاییز سال ۹۴ را درحالی منتشر کرده است که بررسی این گزارش از کاهش ۲۱٫۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی درکشور حکایت دارد.

براساس این گزارش درپاییز سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۷۴۱ پروانه‌ ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۳٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸٫۷ درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود ۶٫۹ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد. از کل پروانه‌های صادر شده ۱۰ پروانه (۰٫۶ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۱۷۳۱ پروانه (۹۹٫۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۳٫۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸٫۸ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹۹۳٫۵ هزار متر مربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴٫۲ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲٫۴ درصد افزایش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در پاییز سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۶۰۷۲ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸٫۰ درصد افزایش داشته است.

درهمین حال در پاییز سال ۱۳۹۴ ، تعداد ۲۵۲۷۰ پروانه‌ ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۱٫۵ درصد کاهش اما نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۱٫۱ درصد افزایش داشته است. از کل پروانه‌های صادر شده ۲۴۴۱ پروانه (۹٫۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۲۸۲۹ پروانه (۹۰٫۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۲۱٫۹ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۶٫۴ درصد افزایش داشته است.

تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در نقاط شهری کشور بالغ بر ۶۸۹۹۲ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۹٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶٫۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۳٫۰ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی ۳٫۱ واحد بوده است.

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=32797