سقف جمعیتی تهران ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر تعیین شد

0
۳۸۲ بازدید

گروه امورزیربنایی: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ای را در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ کرد.‏

شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب رساند و به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران ابلاغ کرد.‏
در این مصوبه آمده است: در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲ دی ۱۳۷۸ هیات وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ ۹ تیر ۹۳ خود مورد بررسی قرارداد.‏
مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ ۳۰ دی ۱۳۹۱ قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف جمعیتی ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر تأکید شد.‏
همچنین مقرر شد در ادامه بحث با توجه به منابع آب کلانشهر تهران در تمامی برنامه‌ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی‌های لازم با کمیسیونهای تخصصی شورای شهر به عمل ‌آید و با توجه به تأکید دفتر مقام معظم رهبری و مأموریت تهیه گزارش از وضعیت طرح‌های تهران گزارشات لازم برای ارائه تهیه شود.‏
‏ ‏

گروه امورزیربنایی: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه ای را در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ کرد.‏

شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای را در خصوص طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب رساند و به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران ابلاغ کرد.‏
در این مصوبه آمده است: در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲ دی ۱۳۷۸ هیات وزیران به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش طرح تفصیلی تهران را در جلسه مورخ ۹ تیر ۹۳ خود مورد بررسی قرارداد.‏
مرحله اول گزارش کمیته فنی پیرو جلسه مورخ ۳۰ دی ۱۳۹۱ قرائت شد و با توجه به مباحث جمعیتی شهر تهران، رعایت سقف جمعیتی ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر تأکید شد.‏
همچنین مقرر شد در ادامه بحث با توجه به منابع آب کلانشهر تهران در تمامی برنامه‌ها این سقف رعایت شود و مقرر شد تا جلسه بعد و ادامه قرائت محورهای بعدی، هماهنگی‌های لازم با کمیسیونهای تخصصی شورای شهر به عمل ‌آید و با توجه به تأکید دفتر مقام معظم رهبری و مأموریت تهیه گزارش از وضعیت طرح‌های تهران گزارشات لازم برای ارائه تهیه شود.‏
‏ ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3324