سعید تقی‌پور چنگیز

Email: saeed.taghipoor@gmail.com

saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

تلفن ثابت: ۰۲۱۸۷۱۷۶

دریافت پیامک: ۰۹۲۱۸۷۱۷۷۰۰۰

دریافت نمابر: ۰۲۱۸۸۸۲۲۹۱۰

مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی رسانه گستر ساده (صاحب امتیاز روزنامه‌های جهان اقتصاد و روزگار)

مدیر عامل مؤسسه دیجیتالی ارتباط گستر ساده (فعال در زمینه‌های ارزش افزوده پیام کوتاه، ارزش افزوده تلفن ثابت و نرم‌افزارهای کاربردی -اپلیکیشن- تلفن همراه)

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی

فارغ‌التحصیل حقوق قضایی از دانشکده علوم قضایی دادگستری

مدیر مسؤول سابق روزنامه جهان اقتصاد (ازسال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳)

سردبیر ارشد روزنامه جهان اقتصاد

مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۴