سرمایه گذاری بخش خصوصی درمسکن رو به افول است

0
۶۸۱ بازدید

به گزارش جهان اقتصاد،از نماگرهای اقتصادی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری درسال ۹۴ فقط درشهر تهران ۸٫۱ هزار فقره بوده است که این روند درسه ماهه سوم پارسال به ۱٫۸ هزار مورد رسیده است؛ این موارد نسبت به دوره های مشابه سال پیش از آن (۹۳) به ترتیب ۲۰٫۵ درصد و ۲۶٫۹ درصد کاهش نشان می دهند.

۹۴؛ سال سقوط ساخت و ساز درمناطق شهری

گروه امورزیربنایی-بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد که تداوم کاهش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در مناطق شهری را نشان می دهد.

به گزارش جهان اقتصاد،از نماگرهای اقتصادی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری درسال ۹۴ فقط درشهر تهران ۸٫۱ هزار فقره بوده است که این روند درسه ماهه سوم پارسال به ۱٫۸ هزار مورد رسیده است؛ این موارد نسبت به دوره های مشابه سال پیش از آن (۹۳) به ترتیب ۲۰٫۵ درصد و ۲۶٫۹ درصد کاهش نشان می دهند.

در بخش صدور پروانه های ساختمانی درشهرهای بزرگ درسال ۹۴ درمجموع ۲۷٫۲ هزار فقره پروانه صادر شده که این رقم برای زمستان همان سال هفت هزار فقره بوده است که به ترتیب کاهش ۱۰٫۷ درصدی و ۲۱٫۵ درصدی را ثبت کرده اند.

در حوزه صدور پروانه ساختمانی در سایر مناطق شهری نیز شاهد صدور ۶۶٫۲ هزارفقره درکل سال ۹۴ هستیم که این میزان در زمستان پارسال ۲۰٫۶ هزار فقره بوده است و به ترتیب کاهش ۱۳٫۶ درصدی و ۱۴٫۲ درصدی را نشان می دهند.

در مجموع صدور پروانه های ساختمانی در کل مناطق شهری ۱۰۱٫۵ هزار مورد برای سال ۹۴ اعلام شده است که کاهش ۱۱۳٫۴ درصدی را ثبت کرده است؛ ضمن آنکه فقط در سه ماهه پایانی پارسال ۲۹٫۳ هزار فقره پروانه ساختمانی در همه مناطق شهری صادر شده است که کاهش ۱۶٫۹ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نشان می دهد.

برآورد سطح زیربنای طبقات

همچنین بانک مرکزی در ارزیابی خود از وضعیت صنعت ساختمان در سال ۹۴ به بررسی سطح زیربنای طبقات ساختمان ها براساس پروانه های صادرشده پرداخت که بر اساس آن در سال ۹۴ در مجموع در شهر تهران برای ۱۲٫۴ میلیون مترمربع پروانه صادر شده است که کاهش ۲۴٫۱ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نشان می دهد.

این میزان در سه ماهه پایانی پارسال معادل ۲٫۵ میلیون مترمربع زیربنا در شهر تهران بود که کاهش ۳۸٫۷ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین در مدت یاد شده سطح زیربنای طبقات در شهرهای بزرگ در مجموع ۲۲۰ میلیون مترمربع بوده است که کاهش ۸۹ درصدی را نشان می دهد، ضمن آنکه این بخش در زمستان پارسال به ۵٫۵ میلیون مترمربع رسیده که ۲۴٫۹ درصد کاهش را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن نشان می دهد.

در سایر مناطق شهری نیز سطح زیربنای طبقات ساختمان ها به ۲۷٫۵ میلیون مترمربع در سال ۹۴ و به ۸٫۳ میلیون مترمربع در سه ماهه پایانی سال ۹۴ رسیده که به ترتیب ۱۲٫۹ درصد و ۱۱٫۲ درصد کاهش را ثبت کرده است.

در مجموع از نظر سطح زیربنای طبقات ساختمان ها در سال ۹۴، در همه مناطق شهری، رقم ۶۲ میلیون مترمربع ثبت شده است که کاهش ۱۴٫۱ درصدی را نشان می دهد ضمن آنکه این رقم در سه ماهه پارسال ۱۶٫۴ میلیون مترمربع و کاهش ۲۱٫۵ درصدی است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید شهری بر حسب مراحل ساخت در سال ۹۴ برای ساختمان های شروع شده ۱۵۵ هزار میلیارد ریال، برای ساختمان های نیمه تمام ۳۹۰٫۸ هزار میلیارد ریال و ساختمان های تکمیل شده ۱۵۱٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب ۱۷٫۷ درصد، ۱۲٫۹ درصد و ۱۲٫۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

در مجموع بخش خصوصی پارسال ۶۹۷٫۶ هزار میلیارد ریال در بخش ساختمان در مناطق شهری سرمایه گذاری کرده است که کاهش ۱۳٫۹ درصدی را نسبت به سال ۹۳ نشان می دهد.

همچنین در زمستان پارسال این میزان سرمایه گذاری ها برای ساختمان های شروع شده ۳۷٫۴ هزار میلیارد ریال، برای ساختمان های نیمه تمام ۸۸٫۷ هزار میلیارد ریال و ساختمان های تکمیل شده ۲۹٫۹ هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۰٫۸ درصد، ۱۵٫۵ درصد و ۳۶٫۸ درصد کاهش را ثبت کرده است.

بر این اساس در سه ماهه چهارم سال ۹۴ در مجموع ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در بخش ساختمان مناطق شهری سرمایه گذاری کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۹٫۷ درصد کاهش دارد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=36468