کد خبر: 6135
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

سرمایه گذاری کار ساده ای است ولی آسان نیست

سرمایه گذاری کار ساده ای است ولی آسان نیست

جواد سلطان زاده (مترجم):ما به جاي معرفي برترين ها با بالاترين بازدهي مورد انتظار،ازرويکردي دفاع مي کنيم که روي اجتناب از پرخطرترين بازارهاي سهام تمرکز کرده و از ضررهاي احتمالي دوري مي کند. بنابراين شاهديم که اگر يک نفر قادر باشد از طريق مديرت مناسب ريسک و اتخاذ راهبردهاي محتاطانه خروج از بحران، خطرات سقوط را در يک سرمايه گذاري کاهش دهد،در بلند مدت عملکرد بهتري در بازار خواهد داشت حتي اگر ميانگين بازدهي کمتري داشته باشد

.

قواعد پياده کردن موفقيت آميز چنين رويکرد مديريت ريسک :

‏1-سرمايه گذاري اساساً ريسک است:هيچ سرمايه گذاري عاري از ريسک نيست. دنياي سرمايه گذاري اغلب ريسک را به عنوان تغييرپذيري  و نوسان تعريف مي کند و نوسان يعني فقدان تغيير استاندارد در بازده سرمايه. به اعتقاد ما، ريسک بايد به عنوان کاهش دائمي قدرت خريد تعريف شود، چه به اين دليل باشد که يک سرمايه گذاري ارزش خود را از دست مي دهد ، يا ضرر به حدي بزرگ است که سرمايه گذار مايل يا قادر به حفظ سرمايه گذاري تا زمان بهبود قدرت خريد نيست.          

‏2-زماني ريسک کنيد که به حد کافي آورده  داشته باشد:اگر همه انواع سرمايه گذاري ها، داراي ريسک باشند،  بهترين کار اين است که سرمايه گذاران تنها ريسک هايي را بپذيرند که به حد کافي سودآور هستند. يک روش بهتر براي سرمايه گذاري اين است که صرفا بايد از فرصت هايي استفاده کرد که ريسک ها و فرصت ها  نزديک به هم نيستند.

‏3-مديريت ريسک را به مديريت عدم اطمينان گسترش دهيد:شناسايي وتشخيص فاصله محسوس بين ريسک ها و فرصت ها در عمل ممکن است بسيار دشوار باشد. البته هر ريسکي را نمي توان هميشه ارزيابي کرد .فرانک نايت  مي گويد" درحالي که ريسک ها را مي توان با کمي سازي نتايج بالقوه شناسايي کرد ولي عدم اطمينان را نمي توان با روش هاي آماري کنوني محاسبه کرد و بنابراين داراي ماهيت کيفي تر هستند". بنابراين، ما بيشتر روي مديريت عدم اطمينان نظير ريسک هاي سياسي و تاثير بالقوه آنها بر سرمايه گذاري ها تمرکز مي کنيم.

‏4-زماني وارد ريسک شويد که بدانيد چگونه مي توانيد از آن خارج شويد‏:‏البته هر سرمايه گذاري توأم با ريسک است. اين بدين معني است که هر سرمايه گذاري بطور اجتناب ناپذير در معرض ريسک قرار دارد. لذا شرط احتياط آن است که درباره استراتژي هاي خروج احتمالي فکر کند. در واقع، توانايي براي کاستن از ضرر و کاهش ريسک ، به اعتقاد ما، يکي از اجزاي يک رويکرد موفق سرمايه گذاري است که مورد بيشترين کم لطفي واقع شده است.

‏5-زمينه هاي ريسک را محدود کرده  و هرگز روي خانه خود شرط بندي نکنيد:صرفنظر از اينکه يک سرمايه گذار در زندگي واقعي اش چه کار مي کند، در معرض ريسک قرار گرفتن همواره بايد محدود باشد تا در بدترين شرايط لااقل خود سرمايه حفظ شود. گاهي اوقات يک فرصت به قدري جذاب به نظر مي رسد که سرمايه گذاران و مديران سرمايه گذاري وسوسه مي شوند که پول بيشتري را  به آن فرصت خاص اختصاص دهند. اما اگر آن فرصت آنگونه که به نظر مي رسيد جذاب نباشد ، نتيجه مي تواند يک ضرر فاجعه باري باشد.

‏6-‏به زمينه هاي ريسک، تنوع ببخشيد:مهم نيست که چقدر زمينه يک ريسک خاص را محدود مي کنيد، اگر چند ريسک همزمان رخ بنمايند، هنوز در معرض خطر مرگ قرار خواهيد داشت. در طول رونق بازار نيز ما نه تنها به طور مستمر شاهد رضايت فزاينده نسبت به ريسک کردن بلکه بفکرتنوع بخشيدن فزاينده به آن هستيم طوري که سرمايه گذاران تلاش مي کنند سبد سرمايه گذاري خود را از طريق سرمايه گذاري در دارايي هاي مختلف تنوع بخشند.

نتيجه گيري : درک اين شش اصل در فرايند سرمايه گذاري آسان نيست. اين امر مستلزم آن است که تمرکزفزاينده اي بر ريسک داشته و در عين حال گرفتار وسوسه طمع و بلندپروازي نشويم. گاهي اوقات به نظر مي رسد يک نفر بايد از نظر باليني افسرده باشد که چنين رويکردي را نسبت به مديريت سرمايه گذاري دنبال نمايد. ولي به اعتقاد ما، دقيقا به همين دليل است که ‏Warren Buffet‏  راست مي گويد: "سرمايه گذاري کار ساده اي است ولي آسان نيست".‏