کد خبر: 10731
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

سراشیبی ساخت وساز در بهار هم نمایان شد ‏

سراشیبی ساخت وساز در بهار هم نمایان شد ‏

افت شاخص های تولید مسکن؛ از ساختمان های شروع شده تا تکمیل شده ‏

گروه امورزیربنایی: آمارهای اعلامی بانک مرکزی نشان دهنده افت حضور بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز کشور است.
اگرچه بر اساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی که به بررسی اتفاقات آماری درباره حضور بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز در بهار ۱۳۹۳ می پردازد می توان دریافت که بخش خصوصی در بهار امسال بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان در ساختمان‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و بیشترین سهم این سرمایه‌گذاری با حدود ۷۶٫۹ درصد به ساختمان‌های "مسکونی" اختصاص داشته است اما نگاهی به این شاخص ها نشان می دهد در بخش ساختمان هاس شروع شده تا تکمیل شده در این بازه زمانی با افتی در حدود ۳۰ درصد مواجه بوده ایم.‏
در این گزارش تصریح شده است: در سه ماهه اول امسال مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ایران به قیمت جاری حدود ۲۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان بود که ۱۳٫۹ درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ رشد دارد‎.‎
همچنین ۴۶ درصد از سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در سه استان تهران ۲۸٫۶ درصد، اصفهان ۹٫۳ درصد و خراسان رضوی ۸٫۱ درصد انجام شده است که در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته سرمایه‌گذاری در این سه استان بین ۱۵ تا ۲۱ درصد رشد دارد‎.‎
افت ۲۶ درصدی ساختمان‌های شروع شده
بنابر آمارهای اعلامی بانک مرکزی، در بهار امسال بخش خصوصی احداث ۴۷ هزار و ۴۹۶ دستگاه ساختمان را در مناطق شهری کشور شروع کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶٫۱ درصد کاهش دارد.برای این ساختمان‌ها حدود ۲۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان هزینه و ۲۹٫۶ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است‎.‎
در دوره مورد بررسی متوسط هزینه بهای ساختمان‌های شروع شده حدود ۴۸۰ میلیون تومان و میانگین سطح کل زیربنای آن ۶۲۳ مترمربع و هزینه یک مترمربع این ساختمان‌ها حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت به سه ماهه سال گذشته متوسط هزینه ۵۳ درصد، سطح کل زیربنا ۱۹٫۱ درصد و هزینه یک مترمربع بنای ساختمان‌ها حدود ۲۸٫۵ درصد کاهش دارد‎.‎
ساختمان‌های مسکونی شروع شده هم ریزش داشت‏
در سه ماهه اول سال جاری تعداد ۴۰ هزار و ۴۰۵ درصد از کل ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری کشور به ساختمان‌های مسکونی اختصاص یافته است که ۲۴٫۶ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل هستند. برای این ساختمان‌ها حدود ۱۶ هزار و ۳۸۸ میلیارد تومان هزینه و ۲۲٫۸ درصد میلیون مترمربع سطح کل زیربنای کل طبقات در نظر گرفته شده است‎.‎
در دوره مورد گزارش برای هر دستگاه ساختمان مسکونی شروع شده در مناطق شهری ایران به طور متوسط ۴۰۵ میلیون تومان هزینه بنا، ۵۶۵ مترمربع سطح کل زیربنا و ۷۰۰ هزار تومان هزینه یک مترمربع بنا پیش‌بینی شده است که نسبت به سه ماهه سال گذشته ۴۰٫۶ درصد سطح کل زیربنا ۱۷٫۵ درصد و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها ۱۹٫۸ درصد رشد داشته است‎.‎
همچنین در بهار سال جاری احداث ۶۱۹۰ ساختمان مسکونی در تهران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۱٫۸ درصد افزایش دارد. هزینه این ساختمان‌ها حدود پنج هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان و سطح کل زیربنای طبقات آن ۶٫۱ مترمربع پیش‌بینی شده است‎.‎
ساختمان‌های تکمیل شده ۲۷ درصد کمتر شد‏
اما حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه ساختمان در مناطق شهری ایران توسط بخش خصوصی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۷٫۳ درصد کاهش دارد. برای احداث این ساختمان‌ها حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع زیربنا و ۱۴ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان هزینه پیش بینی شد‎.‎
ثبت ۲۸ درصد افت در ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده ‏
همچنین از کل ساختمان‌های تکمیل شده در مناطق کشور در بهار سال جاری حدود ۳۷ هزار و ۴۶۳ دستگاه مسکونی بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش دارد. هزینه بهای این بناها بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و سطح زیربنای آن حدود ۱۹ میلیون مترمربع است‎.‎
واحد‌های مسکونی تکمیل شده
اما بانک مرکزی گزارش داد که در سه ماهه اول سال ۹۳ از کل ۴۰ هزار و ۱۸۷ دستگاه ساختمان "مسکونی" و " غیرمسکونی توام" تکمیل شده توسط بخش خصوصی بناهای یک واحد مسکونی با ۳۲٫۷درصد بیشترین سهم را دارا هستند. این در حالی است که ساختمان‌های شامل دو واحد ۲۴٫۳ و هفت واحد مسکونی و بیشتر با ۱۳٫۲ درصد در رده‌های بعدی قرار دارد‎.‎