کد خبر: 95987
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت در انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: سرمایه گذاری فراسرزمینی، حمایت از محیط زیست در اصفهان

سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت در انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: سرمایه گذاری فراسرزمینی، حمایت از محیط زیست در اصفهان در جلسه پرسش و پاسخ اعضای تشکل فراگیر تولید و تجارت با خبرنگاران، رضا گنجوی در تفکیک فعالیت اتاق های بازرگانی به ۱۴ درصد اجرای برنامه های آموزشی، سمینارها و سفرهای خارجی، نشست های رسانه ای و ملاقات ها، اشاره کرد و ۸۶ درصد باقیمانده را وظایف اصلی اتاق های بازرگانی عنوان کرد که تشکیل کمیسیون ها و ارائه طرح ها، برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای تشریح طرح ها، مشاوره های اتاق با هدف بهبود فضای کسب و کار و ارتقای گفتمان اتاق برای توانمندسازی اعضا و فعالان اقتصادی در این مقوله می گنجد. وی تاکید کرد: اتاق کارگاهی است که برای درست کارکردن تلاش می کند. رضا گنجوی در این جلسه، محور فعالیت تشکل فراگیر تولید و تجارت را مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار و آنچه که باعث وفاداری اعضای قدیمی می شود، اعلام کرد. وی گفت: آندسته از اتاق های ایران، مثل تهران که موفق تر عمل کرده اند، اساس کار خود را بر این ۸۶ درصد گذاشته اند و پیگیری قوانین بهبود کسب و کار را محور قرار داده اند. ضمن آنکه توانمندسازی ذیل تعریف مربوط به محیط کسب و کار می باشد. گنجوی در ادامه، گفت: شاخص شروع کسب و کار در ایران ۱۱ مرحله است و رتبه کسب و کار، ۱۲۸ می باشد که در مقایسه با رتبه ۱۱ در امارات و ۴۳در ترکیه، وضعیت کسب و کار در ایران نگران کننده است. وی، راهبرد تشکل فراگیر تولید و تجارت را حاکم شدن تفکر اقتصادی بجای تفکر سیاسی بیان کرد و افزود: اتاق بازرگانی در دوره هشتم به تحقق زیرساخت های قوی برای بهبود محیط کسب و کار دست یافته است. همچنین، در کمیسیون ها نسبتا موفق عمل کرده، اما اکنون نیاز به شاخص عملکردی دارد. گنجوی، ضعف در رکن شفافیت و اطلاع رسانی در اتاق اصفهان را مطرح نمود و گفت: اکنون اصفهان در رده ۵ استان آخر در کنار ایلام، لرستان، کرمانشاه بلحاظ وضعیت بد کسب و کار قرار دارد. وی رتبه های استان در سرمایه گریزی را یکی مانده به آخر، نگرانی نسبت به آینده فرزند با رتبه اول و نگرانی برای آینده شهر را رتبه نخست اعلام کرد. مسعود گلشیرازی، سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت با تاکید بر رعایت اصئول اخلاقی در روند انتخابات اتاق، بیان داشت: اصفهان صنعتی، مبانی توسعه پایدار را در ۵ دهه گذشته فراموش کرده است. چنانچه سیر روزافزون ابتلا به سرطان در شهر اصفهان، از نشانه های توسعه روزافزون صنایع آلاینده و کارخانه های مختلف است. وی گفت: ما باید بلحاظ سرمایه پایه ای که در اصفهان وجود دارد، مبانی اصفهان فراصنعتی را ایجاد کنیم و نیروی دانش آاموخته، مبانی سرمایه گذاری اصفهان باشد و شرایطی را فراهم کنیم تا سرمایه گذاری هایی که آلاینده هست و احتمالا مانع زیست پذیری و یا مهاجرت بیشتر به اصفهان می شود را متوقف نموده و صاحبان این صنایع را ترغیب سازیم که بجای سرمایه گذاری در شعاع ۳۰ کیلومتری و آزردن محیط زیست اصفهان بیش از این، به توزیع سرمایه گذاری در فضایی مناسب تر بیاندیشند. گلشیرازی به انتقال بسیاری از صنایع آالاینده کشورهای اروپایی به چین و دیگر کشورهای جهان سوم اشاره کرد و دلیل آن را بخاطر اولویت محیط زیست در کشورهای پیشرفته بیان کرد. وی تاکید کرد: با مراجعه به سند آمایش سرزمین و اینکه چه چارچوبی را تعریف نموده و سند آمایش، اجازه ورود چه صنایعی را می دهد، لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری فراسرزمینی برای اصفهان، حمایت از محیط زیست اصفهان و توجه به شاخص های آمایش سرزمین را بیان کرد. مسعودگلشیرازی، اتاق بازرگانی را جزو سرمایه های اجتماعی شهر دانست و گفت: اتاق باید برنامه محور باشد و کمیسیون ها بجای رئیس مدارف عضومدار باشند. وی بخشی از اقدامات کمیسیون تجارت و صادرات را، تدوین سند راهبردی تجارت استان، راه اندازی شرکت های مدیریت صادرات و تجارت الکترونیک، برند و نشان تجاری اعلام کرد و افزود: پیشنهاد مراکز رشد تجارت الکترونیک و مرکز رشد صادرات داده شد ولی هیات رئیسه بودجه ای به آن اختصاص نداد. وی نکته مهم در تعامل بین اعضای اتاق بازرگانی را اندیشه و ممارست در تحقق افکار و ایده ها دانست و اذعان داشت: باید گفتمان نتیجه بخش را بیاموزیم و اهداف را دنبال کنیم و آنچه اقتصاد ملی ما به آن بیشتر از هر چیز نیازمند است، تلاش برای ارتقای شاخص های زندگی مردم، تولید و تجارت است . حمیدرضا قلمکاری، نامزد گروه کشاورزی در دوره نهم با اشاره به اینکه فرق بین توسعه و پیشرفت بدرستی مشخص نشده، تاکید کرد: باید ظرفیت اکولوژیک استان برای توسعه پایدار را درنظر بگیریم. تا چه زمانی می توان به توسعه کشت محصولات آب بر و فشار بر آبهای زیرزمینی پرداخت. وی در بیان اقدامات کمیسیون کشاورزی گفت: این کمیسیون با ۳۰۰ عضو متخصص، ۸ طرح اساسی ارائه کرده که بخشی شامل تشکیل ستاد نجات زاینده رود از سراب تا پایاب، تفویض اصل ۱۳۸ به این ستاد، جلوگیری از توسعه اراضی شیب دار و تامین ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه تالاب که اکنون به به ابرچالشی بزرگ تبدیل شده و تهدید ریزگردها تا شعاع هزار کیلومتر، کشورهای همسایه را نیز متاثر می سازد، می باشد. وی انتقال کشاورزی از پایین دست به میان دست و از میان دست به بالادست را غیرکارشناسی دانست و هرگونه کشت در اراضی شیب دار را تهدیدی برای اندک منابع آبی اعلام کرذ و افزود: اگر نسبت به محیط زیست نگرانیم، با رویکرد کارشناسی به کشاورزی بپردازیم تا محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد و اگر اصل ۱۳۸ تفویض شود و ستاد نجات زاینده رود تحقق یابد، مشکلات شرق اصفهان نیز حل خواهد شد.