کد خبر: 5784
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۳
گروه : ایران

سخنگوی دولت: نرخ تورم سالانه ۲۰.۶ درصد بوده است

سخنگوی دولت: نرخ تورم سالانه ۲۰.۶ درصد بوده است


سخنگوي دولت مهمترين تصميمات جلسه امروز هيأت وزيران را تشريح کرد.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبري امروز خود با اشاره به موضوعات مطرح در جلسه هيات دولت گفت: امروز در جلسه هيأت وزيران گزارش وزارت نيرو در خصوص وضعيت آب به ويژه آب آشاميدني همچنين پيشنهاداتي در ارتباط با مديريت بهينه منابع محسوس آب مطرح شد.
وي افزود: همچنين سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي درباره رعايت موازين و ضوابط زيست محيطي گزارش دادند. دستگاه‌هاي مختلف در خصوص پايبندي به اين روابط و صرفه‌جويي ناشي از اجراي قوانين محيط زيستي گزارش دادند.
سخنگوي دولت اظهار داشت: از سوي وزير کشور وضعيت اجتماعي استان‌ ها و شهرهاي مختلف در مقوله‌هاي متنوعي که معمولا شاخص مناسبي براي ارزيابي وضعيت اجتماعي است بيان شد که طي آن خوشبختانه در طول يک سال گذشته شاخص ها بسيار نويد بخش بوده است و اميدواريم خود وزارت کشور در يک جلسه اين شاخص ها را جهت آگاهي به مردم خوب و شريف‌مان اعلام کند.
به گزارش ايسنا نوبخت همچنين درباره جلسه مشترک دولت و مجلس که شب گذشته برگزارشد، با بيان اينکه اصلا نفس اين جلسات نياز به بازگويي نيست و در جهت تعامل بيشتر و نزديک کردن ديدگاه‌هاي نمايندگان محترم و اعضاي دولت بسيار نافع است، افزود: جلسه ديشب از اين ويژگي برخوردار بود ضمن اين که دولت موفق شد با سخنراني جناب آقاي رئيس جمهور و دو تن از اعضاي دولت (رئيس کل بانک مرکزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) گزارش کوتاهي را به حاضرين ارائه دهد.
سخنگوي دولت خاطر نشان کرد: از ديگر سو دغدغه‌هاي نمايندگان محترم مجلس از زبان روساي کميسيون‌هاي تخصصي شنيده شد و به طور کلي اين جلسه، جلسه بسيار خوبي بود که طي آن عملکرد و برنامه‌هاي دولت نيز به اطلاع دوستان رسيد.
نوبخت گفت:‌ شش ماه از سال 1393 مي گذرد يعني نيمي از سال مالي به اتمام رسيده براي ارزيابي از عملکرد اين شش ماه بايد ببينيم در برنامه هايمان براي سال 93 چه اهدافي در نظر گرفته شده بود و چه مقدار از آن اهداف توانسته عملياتي شود. هم در بخش نامه‌هاي بودجه‌اي سال 93 و هم تقويم لايحه بودجه امسال به مجلس محترم چند هدف از جمله معطوف شدن به طرح‌هاي عمراني، کاهش نرخ تورم،خروج از رکود اقتصادي و تغيير جهت رشد منفي به رشد مثبت اقتصادي و نهايتا پايبندي به قانون هدفمندي يارانه ها مورد تاکيد قرار گرفت.
نوبخت در ادامه آماري از پرداخت اعتبارات به بخش هاي مختلف ارائه و اظهار کرد: پرداخت ها نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش پيدا کرده است .
وي با بيان اينکه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان 98 درصد بوده گفت اين عدد نسبت به سال قبل بيش از 116 درصد است. ضمن اينکه اعتبارات عمراني کل در شش ماه اول 52.6 درصد پرداخت شده است.