سایه قیمت تمام شده بر کارخانجات قند سنگینی می کند

0
۳۱۲ بازدید

نرخ شکر سفید استحصالی ازچغندر قند و  نرخ تصفیه شکر خام همواره اصلی ترین موضوعی بوده که برای تولیدکنندگان قند و شــکر به شمار رفته است. اما امسالشــرایط به گونه دیگری رقم خــورده بطوریکه رکود بازارفروش در کنار اغماض تعزیراتی ستاد تنظیم قیمت ها برایاعلام قیمت های جدید باعث شده تا برخی شرکت هایقندی ناگزیر از اعلام قریب الوقوع تعدیل منفی سود به دلیلانباشت موجودی انبارها شوند.

پیش از این جهان اقتصاد به نقل از محمد رضا مهدی ،مدیر عامل شرکت قند پانیذ فامنوشته بود: “آندسته از شرکتهای قندی که در مناطق شــرقی کشــور فعال هستند و یاشرکت هایی که برای حمل چغندر قند باید هزینه بیشترینسبت به سایر شرکت ها پرداخت کنند با سود پایین تریمواجه خواهند بود.

این در حالی است که موضوع جذب چغندر در نواحی مختلف کشور به دلیل مسافت و تغییرات آب و هوایی در نواحی کشور همواره با تفاوت های عدیده ایی برای کارخانجات قندو شکر مواجه است.

در این زمینه محمدرضا مهدی ، در گفتگویی دوباره با خبرنگار جهان اقتصاد با شاره به اینکه مطالب نقل شده از سوی وی با برداشت اشتباه و خطای انسانی خبرنگار مواجه شده است،عنوان کرد:آنچه که در زمینه موضوع جذب چغندر قند برای شرکت های قندی از اهمیت فراوانی برخوردار است تحمیل هزینه های سربار و افزایش قیمت تمام شده حاصل از جذب چغندر قند برای دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانجات است.

وی افزود: با توجه به افزایش ۴۲ درصدی خرید چغندر قند و افزایش سنواتی سایر هزینه ها قیمت تمام شده کارخانجات برای هر کیلو گرم شکر در دوره بهره برداری جاری فراتر از ۲۵۰۰ تومان خواهد بود.

این مقام مسئول در ادامه گفت: در نواحی شرقی کشور نیز با توجه به نوع زمین و تغییرات آب و هوایی ، عمده درآمد بابت هزینه سربار  و تامین مواد اولیه چغندر قند صرف می شود.به عبارتی بهتر به دلیل وجود رقابت میان کارخانجات برای دستیابی به ظرفیت اسمی همواره هزینه بیشتری برای جذب چغندر پرداخت می شود.این در حالی است که اغلب این کارخانه ها به ظرفیت اسمی خود نمی رسند.

وی در تکمیل صحبت های خود افزود:حتی در برخی نواحی شرقی کشور تولید کننده و صاحبان کارخانه ها مجبورند با زیر بار رفتن هزینه سربار و کمک اضافه کرایه بار ریسک جذب چغندر بیشتر را بخرند که همواره افزایش قیمت تمام شده را در پی دارد.

مهدی با بیان اینکه سایه قیمت تمام شده همواره بر صنعت قند و شکر داخلی سنگینی می کند،افزود:این فشارها تا حدی است که قیمت تمام شده تولید را برای هر کیلو شکر بطور قطع فراتر از ۲۵۰۰ تومان هم افزایش می دهد.این در حالی است که برخی کارخانجات برای جبران ظرفیت خالی خود اقدام به جذب شکر خام می کنند که این موضوع با توجه به هزینه های بالای ارز و واردات برای قیمت تمام شده این کارخانجات مزید بر علت شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=6181