کد خبر: 5853
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۳

سایه رکود همچنان بر بورس سنگینی می کند

سایه رکود همچنان بر بورس سنگینی می کند

بازار در انتظار روشن شدن برخورد دولت با صنایع و تولیدات داخلی است به طوریکه بیش از روشن شدن موضوع مذاکرات هسته‌ای، نوع نگاه دولت به صنعت و تولید می‌تواند بازار سرمایه را از رکود خارج کند.

مدیرعامل کارگزاری سهام پژوهان آشنا با بیان مطب فوق درباره شرایط حال حاضر بورس گفت: حرکت مثبت در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال مشاهده می شود، اما اگر این دوره با دوره مشابه سال گذشته مقایسه شود، رکود بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور به دلایل مختلف مشهود است.محمد ابراهیم قربانی فرید تصریح کرد: هیأت دولت صحبت از حمایت از بازار سرمایه می‌کند، اما این صحبت ها زمانی در بازار سرمایه اثرگذار است که سرمایه گذار بتواند روشن و شفاف درباره آینده شرکت ها پیش بینی نزدیک به واقع داشته باشد. وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاران نسبت به سالهای قبل هوشیارتر عمل می کنند به طوریکه در کمتر بازاری افراد بدون دورنما از آینده اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین امر این ضرورت را ایجاب می کند که برای مشارکت مردم و بخش خصوصی، دولت شفاف تر و عینی تر نسبت به صنایع و تولید داخلی برنامه ریزی و اطلاع رسانی کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار در انتظار روشن شدن مسائل هسته ای فی مابین ایران و گروه 1+5 است، گفت: چنانچه مسأله هسته ای تمام شود و نتیجه مثبت باشد آثار روانی در بازار خواهد داشت، اما این اصلاً به معنای این نیست که بازار فارغ از اثرات روانی به طور 100 درصد از نتیجه مذاکرات هسته‌ای متأثر می شود. قربانی فرید افزود: شکی وجود ندارد که بازار سرمایه در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای از این موضوع متأثر می‌شود و اثر روانی این موضوع می‌تواند برای مدتی بازار سرمایه را مثبت کند، اما معنی و مفهوم این موضوع این نیست که شرکت‌ها بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای، تجهیز منابع و سودآور خواهند شد.مدیر عامل کارگزاری سهام پژوهان آشنا خاطر نشان کرد: حداقل زمانی که لازم است توافق هسته‌ای روی صنایع نمود عینی پیدا کند یک بازه زمانی یک ساله است. بنابراین برای اینکه اثر روانی این موضوع در بازار حفظ شود هیچ موضوعی موثرتر از برنامه های اقتصادی داخلی نیست. وی با بیان اینکه لازم است طوری در نظام اقتصادی کشور برنامه ریزی شود که اثر روانی توافق هسته‌ای ادامه دار باشد تا شرکت‌ها فرصت تجهیز منابع و افزایش ظرفیت تولید پیدا کنند، گفت: فرض محال که محال نیست، شما فرض کنید اصلاً توافقی حاصل نشود اگر یک برنامه مشخص در خصوص بازار سرمایه و تولید وجود داشته باشد مردم در صنایع داخلی سرمایه گذاری می کنند و نیازی نیست که مسئله هسته ای به توافق برسد مگر یکی دو سال قبل که بازار خوب بود توافق هسته ای صورت گرفته بود؟

قربانی فرید ادامه داد: اگر توافق صورت بگیرد، خوب است اما اگر هم توافقی صورت نگیرد چنانچه دولت برنامه درستی داشته باشد و شفاف اعلام کند بازار خوب می شود و نیازی نیست که دولت برای کمک به بازار سرمایه به طور مستقیم وارد عمل شود چون سرمایه‌های خرد و بزرگ در کشور آنقدر هست که می تواند به خوبی بازار را تکان دهد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکلات صنایع و شرکت‌های تولیدی گفت: شرکت‌های تولیدی مشکلات عدیده‌ای دارند که اصلی ترین مشکل آنها کمبود منابع مالی است و نیازمند این هستند که از طرف دولت و بانک ها کمک شوند.