کد خبر: 5080
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
گروه : کشاورزی

سایه جاروی جادوگر بر سر لیموها

سایه جاروی جادوگر بر سر لیموها

آفتي که باغ‌هاي جنوب کرمان را آتش زد ‏

گسترش آفت "جاروي جادوگر" در باغ‌هاي مرکبات جنوب استان کرمان موجب خشکيدگي و کاهش توليد ليموترش در قطب توليد اين محصول در کشور شده اين درحاليست که تنها راه مقابله با اين آفت آتش زدن درختان آلوده‌است.‏
اين روزها باغداران جنوب استان کرمان با شيوع آفتي دست به گريبان هستند که هيچ درمان مشخصي ندارد آفت جاروي جادوگر در زماني کوتاه بر روي شاخه هاي درختان رشد مي‌کند و در نهايت شاخه درخت را به شکل جاروي جادوگر در مي آورد و در مدتي کوتاه خشک مي کند.‏
سحر محمد تقي‌زاده، کارشناس گياه پزشکي در گفتگو با مهر در اين خصوص گفت: اين آفت يکي از آفت‌هاي غير بومي استان کرمان است که متاسفانه در پي بي تدبيري و سود جويي عده‌اي دلال نهال در جنوب کرمان شيوع پيدا کرده است و تاکنون خسارات عمده‌اي را به کشاورزان وارد کرده است و گفته مي شود 70 درصد باغهاي ليموي جنوب کرمان دچار اين آفت و خسارات سنگين شده اند.‏
وي ادامه داد: اين آفت ابتدا در يکي از کشورهاي عربي نمود پيدا کرد و در زمان کوتاهي تقريبا اکثر باغ‌هاي ليومي عمان را از بين برد بطوريکه اين کشور از توليدکننده عمده ليمو به وارد کننده تبديل شد و پس از مدتي ابتدا در سيستان و بلوچستان و بعد در هرمزگان و در سال 67 وارد استان کرمان شد و باغ‌هاي مرکبات جنوب کرمان را فراگرفت.‏
وي افزود: هيچ درمان مشخصي براي اين بيماري وجود ندارد و تنها راهکار پيشگيري از شيوع بيماري توسط نهال‌هاي آلوده است اما اگر باغي آلوده شود باغبان بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن درخت را قطع و آتش بزند و درماکني دور از باغ دفن کند.‏
محمد تقي‌زاده ادامه داد: کوتاهي در اين زمنيه موجب مي‌شود بيماري در زمان بسيار کوتاهي به باغهاي مرکبات سرايت کند و موجب خسارت بسيار شديد شود.‏
معاون جهاد کشاورزي منوجان صادق حسين‌زاده  نيز اظهارداشت: شهرستان منوجان به صورت سنتي به دليل شرايط خاص محيطي از بهترين مکان‌هاي رشد ليمو ترش در کشور محسوب مي‌شود اما بروز آفت و خشکسالي بخش قابل توجهي از باغهاي ليمو را بين برده است.وي گفت: تا کنون راهکار علمي براي مبارزه با اين آفت در دنيا کشف نشده است و بايد از مهار فيزيکي آفت استفاده کنيم.‏