کد خبر: 99788
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸

سازمان مرکزی تعاون روستایی با اساسنامه نیم قرن گذشته کار می کند

سازمان مرکزی تعاون روستایی با اساسنامه نیم قرن گذشته کار می کند معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت: نزدیک به نیم قرن از تصویب اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌گذرد و طی این سالها همچنان در بر پاشنه گذشته می چرخد، تو گویی هیچ چیز نه در بخش کشاورزی و نه در مناسبات تعاون در جامعه روستایی تغییر نکرده است! به گزارش پات؛ حسین شیرزاد در این جلسه با اشاره به اینکه اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و شبکه های تحت پوشش آنها باید به چشم انداز واحدی در راستای نیل به اهداف و جایگاه آرمانی خود دست یابند، اظهار داشت: با توجه به جنس مطالبات و همگرایی ذاتی میان اهالی بخش کشاورزی و جامعه روستایی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد باید بتوانند مأموریت های مشترکی را در سپهر فعالیت های پیش روی مربوط به تشکل‌ها تدارک دیده تا به بهترین عملکرد و نتایج در برابر کاستی های بنیادین و مشترک بخش نایل شوند. وی با تأکید بر اینکه رفع بسیاری از محرومیت های موجود در زمینه حقوق و امتیازات قانونی و ذاتی تشکل های مختلف بخش کشاورزی، تنها در سایه هم صدایی و هم افزایی آنها قابل وصول است، خاطرنشان کرد: با پویش حل مسائل و معضلات کلیدی مشترک و بازتعریف موانع، مواضع و فعالیت‌های هموند برای جامعه تشکل‌های کشاورزی می‌توان به نتایج درخشانی در بهره‌گیری شایسته از این فرصت تاریخی امیدوار بود. مسایل کشاورزی کشور نیاز به هم افزایی بیشتر تشکل ها در شرایط تحریم دارد این صاحبنظر امور مربوط به تشکل های بخش کشاورزی با اعلام اینکه چرخش سرمایه در شبکه تعاونی ها و تشکل ها بدون وجود "اعتماد تعمیم یافته" منجر به خلق ثروت نخواهد شد، تاکید کرد: با ایجاد صدای واحد و مشترک و تجمیع سرمایه ها و منابع پراکنده می توان به رفع موارد متعددی از نارسایی‌های عمده و مزمن درون بخشی و فرابخشی به خصوص در حوزه خلق ثروت دست یافت، جامعه کشاورزی ما برای مقابله با چالش هایی همچون عدم توازن، ضعف اعتماد تعمیم یافته و ورود قدرتمند به فضای تجاری و اقتصادی کشور، پیش از هرچیز نیازمند شکل‌گیری فضای یکپارچه است. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تحرک بخشی به بحث تأمین مالی کارآمد در حوزه تشکل‌های بخش کشاورزی اشاره و افزود: به عنوان مثال در سال های اخیر با سیاست‌های نادرستی در خصوص ایجاد و نحوه اداره صندوق های مالی و اعتباری در حوزه تشکلها مواجه بوده‌ایم و به دلیل عدم وجود اتاق فکر مشترک و جریان مطالبه گری توانمند در نزد تشکل های مردم نهاد، شاهد بروز انحراف در مدیریت، نظارت و عملکرد مؤسسات مالی این بخش بوده‌ایم که قطعاً از جمله مأموریت های مهم این نهاد مشترک و سرنوشت‌ساز، ورود به موضوع اصلاح روش‌ها و چگونگی تشکیل و فعالیت صندوق های تخصصی مالی در راستای خدمت رسانی استراتژیک به بخش کشاورزی خواهد بود. معاون وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار همچنین به مسئله لزوم تحول در قوانین موضوعه و ساختار سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور اشاره و اعلام داشت: قریب به نیم قرن از تصویب اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌گذرد و طی این سالها همچنان در بر پاشنه گذشته می چرخد، تو گویی هیچ چیز نه در بخش کشاورزی و نه در مناسبات تعاون در جامعه روستایی تغییر نکرده است! متأسفانه بسیاری از ذیمدخلان و ذینفعان درگیر و مرتبط با این اساسنامه و حتی مسئولانی که گاه و بیگاه خود را مدافع تمام و کمال این خانواده حدود ۶ میلیونی می‌پندارند بعضاً برای تخطئه کم کاری ها و قلت سواد و فهم نازل خود ،بی خبراز تغییرات ژرف رخ داده در جامعه روستایی، به شکلی مضحک این اساسنامه را کامل ترین شرکتنامه اعصارتاریخ دانسته و مداوما" بر طبل مترقی بودن آن می‌‌کوبند! شیرزاد در این زمینه تصریح کرد: واقعیت آن است که اگرچه محتوای موضوعی اساسنامه مذکور برای دهه ۵۰ بارقه ای از ترقی و تکامل را به همراه داشته اما در پایان دهه ۹۰ شمسی بدون تردید، فاقد کارکردهای مفهومی و عملیاتی برای پاسخگویی به مطالبات رو به رشد و فزاینده جامعه کشاورزان عضو بوده و بخصوص در برابرطوفان تغییرات چهل ساله اخیر و سرعت بالای نوآوری‌های تکنولوژیک در علوم کشاورزی، ارتباطات و علوم اجتماعی و حوادث و رخدادهای ژرف اجتماعی-اقتصادی در مناسبات حاکمیت با روستاها و شهر و روستا و تغییرات کیفی و کمی در مطالبات، نیاز به بازبینی و حتی تغییر پارادایم به مثابه روح زمان دارد.