کد خبر: 9848
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ‏ واگذاری ۳۸ هزار میلیارد ریال سهم دولتی در ۱۰ ماه

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ‏ واگذاری ۳۸ هزار میلیارد ریال سهم دولتی در ۱۰ ماه

از ابتداي سال تا پايان ديماه 38 هزار و 48 ميليارد ريال سهم دولتي توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده که از اين ميزان، 450 ميليارد ريال در بورس، 26 هزار و 854 ميليارد ريال در فرابورس، يک ميليارد ريال از طريق مذاکره و 10 هزار و 743 ميليارد ريال از طريق مزايده به فروش رسيده است.

همچنين از 38 هزار و 48 ميليارد ريال سهم دولتي واگذار شده در اين مدت، 37 هزار و 412 ميليارد ريال به صورت بلوکي، 288 ميليارد ريال به صورت تدريجي و 348 ميليارد ريال به صورت ترجيحي واگذار شده است. افزون بر اين؛ از اين ميزان واگذاري از ابتداي امسال تاکنون 37 هزار و 613 ميليارد ريال مربوط به شرکتهاي گروه يک ماده دو قانون اصل 44 و 435 ميليارد ريال مربوط به شرکتهاي گروه دو ماده 2 اين قانون بوده است.‏