کد خبر: 5298
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

سازمان جهانی کار اعلام کرد:‏ مرگ سالیانه ۲.۳میلیون نفر در اثر حوادث شغلی

سازمان جهانی کار اعلام کرد:‏ مرگ سالیانه ۲.۳میلیون نفر در اثر حوادث شغلی

مهر: سازمان جهاني کار با تاکيد بر لزوم ايجاد يک فرهنگ دائمي براي رعايت ايمني در محيط هاي کاري اعلام کرد: هر ساله 2.3 ميليون نفر بر اثر حوادث ناشي از کار در جهان مي ميرند.‏

سازمان جهاني کار در تازه ترين گزارش خود درباره تلاش براي به دست آوردن استانداردهاي بهداشتي و ايمني در کار در سراسر جهان اعلام کرد: ايمني و بهداشت بخشي جدايي ناپذير از کار است.‏
اخيرا در فرانکفورت آلمان کارشناسان ايمني، سياستمداران و دانشمندان 141 کشور جهان در بزرگترين رويداد ايمني شغلي حضور يافتند. در اين نشست به اين موضوع تاکيد شد که هرچند ويروس ابولا به يک تراژدي تبديل شده اما مرگ و مير اصلي در کار اتفاق مي افتد. اين مسئله مي طلبد تا يک فرهنگ دائمي آگاهي درباره ايمني در کار ايجاد شود.‏
همچنين بر اين مسئله تاکيد شد که عدم اطمينان نسبت به ايمني محيط کار غيرقابل قبول است. مسئله ايمني در کار از نظر سازمان بين المللي کار در رديف اصول و حقوق بنيادين کار همرديف مسائل مربوط به کار اجباري، کار کودکان و آزادي تشکل ها قرار دارد.‏
رعايت نکردن ايمني در کار قربانيان بيشتري را در سراسر جهان نسبت به جنگ دارد. حدود 2.3 ميليون کارگر هر ساله از حوادث ناشي از کار و بيماري مي ميرند.‏