زیان‌ خودروسازها را با افزایش قیمت جبران می‌کنند

0
۵۶۶ بازدید

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در گزارش سال ۹۱ آمده است که این دو خودروساز زیان‌های خود را پنهان می‌کنند به‌طوریکه در سال گذشته وقتی پرده‌ها کنار رفت ضرر و زیان‌های جدیدی پیدا شد و حال آقایان می‌خواهند در یک شب آن را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند، بعد هم دو سه نفر مدیرعامل و عضوهیات مدیره را بازداشت می‌کنند و می‌گویند همه چیز تمام شده است .

مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کشور با اشاره به قانون برنامه پنجم و اصل ۴۴ گفت: در این قانون ذکر شده دولت‌ها موظف هستند از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی استفاده کنند اما متاسفانه اکنون نمی‌توانیم حتی یک مورد را ذکر کنیم که زیر فلان بخشنامه یا  فلان مصوبه امضاء تشکل یا انجمنی  باشد.

وی افزود:متاسفانه هیچ کدام از تصمیمات دولت منطبق با نظریات متخصصان آن حوزه نیست و این امر شامل حوزه خودرو نیز می‌شود. دادفر ادامه داد: ۷۰ درصد بودجه تقدیمی به مجلس مربوط به شرکت‌ها و ۳۰ درصد مربوط به بودجه عمومی است نمایندگان شش ماه از سال را  فقط برای ۳۰ درصد بودجه دعوا می‌کنند که این عدد در برابر کل بودجه رقمی نیست اما برای ۷۰ درصد دیگر هیچ کس اصلا سمت آن نمی‌رود که اتفاقا خودروسازها نیز در همین بخش هستند .

وی با اشاره به تحقیق و تفحص صورت گرفته از ایران خودرو و سایپا در سال ۹۱، گفت: در این گزارش آمده است که این دو خودروساز زیان‌های خود را پنهان می‌کند به‌طوریکه در سال گذشته وقتی پرده‌ها کنار رفت ضرر و زیان‌های جدیدی پیدا شد و حال آقایان می‌خواهند در یک شب آن را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند، بعد هم دو سه نفر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بازداشت می‌کنند و می‌گویند همه چیز تمام شده است .

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=103734