کد خبر: 4396
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

زنگنه: ایران به گاز ترکمنستان نیاز ندارد

زنگنه: ایران به گاز ترکمنستان نیاز ندارد

وزير نفت با بيان اينکه ايران نيازمند گاز ترکمنستان نيست، گفت: اما توسعه روابط سياسي و اقتصادي با اين کشور مهم بوده و از اين جهت همکاريها ادامه خواهد داشت‎.‎

بيژن نامدار زنگنه با اشاره به اينکه تا سال 94 توليد گاز کشور 200 ميليون مترمکعب افزايش پيدا مي کند و نيازي به واردات گاز از ترکمنستان نيست، گفت: گرچه ايران به گاز ترکمنستان نياز ندارد اما روابط اقتصادي و سياسي با اين کشور براي ايران بسيار مهم و ارتباط با اين کشور استراتژيک است‎.‎
وي با بيان اينکه تراز اقتصادي ميان دو کشور در سالهاي اخير منفي بوده است، اظهار داشت: بايد تلاش شود در ازاي واردات گاز از ترکمنستان کالا و خدمات مهندسي به اين کشور صادر شود چون از نظر راهبردي ايران به رابطه با اين کشور نياز دارد‎.‎
وي با يادآوري اينکه بسياري اعتقاد دارند چرا در حالي که ايران داراي منبع غني گاز است از ترکمنستان گاز وارد مي کند، افزود: ايران به گاز ترکمنستان نيازي ندارد، بلکه هدف ايران از واردات گاز از ترکمنستان ايجاد فرصت اشتغال براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي در اين کشور است‎.‎
زنگنه با بيان اينکه تا زماني که ايران در ترکمنستان پروژه اي در اختيار نداشته باشد، نمي تواند به اين کشور کالا و خدمات فني و مهندسي صادر کند، افزود: البته معتقدم شرکت هاي ايراني توان انجام مگاپروژه هايي با رقم پنج ميليارد دلار را در حال حاضر و ترکمنستان نيز چنين پروژه هايي در اين ابعاد ندارند‎.‎
وي افزود: شرکت هاي ايراني توان انجام پروژه به ميزان 700 تا يک ميليارد دلار را در شرايط کنوني دارند‎.‎
وزير نفت با اشاره به طلب گازي ترکمنستان از ايران، گفت: با توجه به مشکل تحريم و انتقال پول تصميم گرفته شد طلب اين کشور در قالب صدور کالا و خدمات مهندسي پرداخته شود که روش خوبي براي پرداخت مطالبات ترکمنستان است‎.‎
زنگنه به سفر سال گذشته رئيس مجلس به ترکمنستان که در اين سفر وي را همراهي مي کرد، اشاره کرد و گفت: در اين سفر به اين کشور پيشنهاد داده شد در صورت واردات گاز ايران از ترکمنستان آنها براي ايران در کشورشان پروژه تعريف کنند‎.‎
وي با بيان اينکه هم اکنون بسترهاي لازم براي حضور شرکت هاي ايراني در ترکمنستان فراهم شده است، افزود: شرکت هاي ايراني بايد تلاش کنند در اين کشور حضور يابند و وزارت نفت هم به نوبه خود به آنها کمک خواهد کرد‎.‎
وزير نفت تاکيد کرد: شرکتهاي ايراني صبر و حوصله کنيد تا بازار اين کشور به روي شرکتهاي ايراني باز و فعاليت در اين کشور آغاز شود‎.‎
زنگنه به صادرات کالاهاي بي کيفيت به ترکمنستان در سال هاي اخير اشاره کرد و از سازندگان داخلي خواست تلاش کنند کيفيت را در درجه نخست مورد توجه قرار دهند تا نگاه کشورهاي ديگر به توليدکنندگان ايراني تغيير کند‎.‎
وزير نفت به بازارهاي آتي ايران اشاره و تصريح کرد: جمهوري آذربايجان بازار خوبي است و بخش خصوصي ايران مي تواند وارد آن شود و به آن بپردازد، هم اکنون شرايط حضور ايران در اين بازار فراهم شده است‎.‎
وزارت نفت اعلام کرد، زنگنه با بيان اينکه بازار عراق بسيار کم به سوي ايران باز شده است، خاطرنشان کرد: کشورهاي جنوب خليج فارس نيز معمولا به شرکتهاي ايراني کار واگذار نمي کنند‎.‎