کد خبر: 544
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۳
گروه : یادداشت

زمین داری ، زمین خواری و باقی قضایا

زمین داری ، زمین خواری و باقی قضایا

ناصر ذاکری
رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً به تعدد موارد پرونده های زمین خواری طی چند سال گذشته اشاره کرده و گفته است که سازمان در حال پیگیری پرونده ها و بازپس گیری اراضی مورد نظر است. بی تردید رسیدگی به این مورد خاص و رهاندن عرصه های دارای ارزش زیست محیطی از دست متصرفان سودجو، اقدام ارزشمندی است. و همچنین مایه امیدواری است که براساس آنچه رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک اخیراً گفته است، صدور اسناد برپایه سیستم کاداستر امکان وقوع این گونه تخلفات را از بین خواهدبرد.
اما آیا تخلفات مربوط به تملک زمین در همین گونه تصرفات خلاصه می شود؟ طی چند ده سال گذشته، سیاست کلی دولت ها بر این قرار گرفته بود که با واگذاری اراضی قابل بهره برداری در مناطق مختلف کشور، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. این گونه واگذاری ها حرکتی در مسیر بهره برداری بهینه از منابع بویژه زمین های مستعد کشاورزی که در شیوه بهره برداری سنتی مورد توجه قرار نگرفته بودند، تلقی می شد.
به این ترتیب تلاش گسترده ای با هدف شناسایی اراضی قابل واگذاری در قالب فرصت های سرمایه گذاری در استان ها انجام گرفت. چنین حرکت گسترده ای بدون تدوین برنامه ای جامع و خردمندانه و رعایت تمام اصول و معیارهای زیست محیطی، اجتماعی، انسانی و … طبعاً می تواند در عین دستیابی به موفقیت های کوتاه مدت، لطمات و صدمات قابل توجه در بلند مدت به بار بیاورد. دست اندازی به عرصه های طبیعی، افراط در برداشت آب از منابع زیرزمینی و تخریب مراتع را می توان جزو اولین دستاوردهای منفی این حرکت دانست.
این که در حال حاضر اکثر دشت های کشور به مرحله خط قرمز از نظر برداشت آب رسیده اند، این که محیط زیست شکننده کشورمان در برخی مناطق با خطرات جدی مواجه شده، همه و همه حاصل این نگاه و تداوم واگذاری های بی ضابطه و بدون داشتن برنامه بلندمدت بوده است.
اما دشواری های واگذاری ها و دست اندازی به طبیعت در همین سرفصل خلاصه نمی شود. فکرش را بکنید. اگر به هرتقدیر با شناسایی اراضی مستعد کشت و البته بدون رعایت الزامات زیست محیطی، فرصت های واگذاری را کشف کردیم و برنامه ای کوتاه مدت برای افزایش تولید و اشتغال تدوین کردیم، قدم بعدی، یافتن سرمایه گذاران و کارآفرینان واجد شرایط است که قدم جلو بگذارند و با آوردن نقدینگی، توان مدیریتی و تجربه عملی خود، کار بهره برداری از این اراضی را آعاز کنند؛ هرچند شاید چنین بهره برداری از اول درست نباشد، که فعلاً بماند.
سؤال این است: برای شناسایی مستعدترین و شایسته ترین کارآفرینان چه باید کرد؟ حتماً فکر می کنیم راه حل فراخوان برای کشف و شناسایی و ارزیابی است. اما در این عرصه هم شیوه ای نادرست و پرهزینه به کار گرفته شده است که نتیجه آن موارد متعدد واگذاری های رانتی بوده است. در این شیوه، فرد متقاضی، با استفاده از رانت چند لایه! (رانت واگذاری زمین، رانت دریافت تسهیلات و رانت صدور پروانه و …) یک شبه ره صد ساله پیموده است.
برای ارائه تصویری گویا از این مقوله، فقط کافی است به وجود “مشاور”ینی در قالب شرکت ها و مؤسسات اشاره کنم که با استفاده از روابط و اطلاعات ویژه، می توانستند به متقاضیان واگذاری اراضی بزرگ، “مشورت” بدهند و در مقابل، البته درصدی از اراضی “استحصال شده” را مطالبه می کردند.
خلاصه کنم. قصورها و تقصیرها در عرصه زمین داری و زمین خواری در سطح چندین مورد تجاوز بهره برداران محلی عمدتاً کوچک مقیاس به اراضی همجوار که تحت مالکیت سازمان حفاظت محیط زیست بوده اند، خلاصه نمی شود، که سازمان بتواند با پیگیری پرونده ها، آب رفته را به جوی بازگرداند. اگر اراده ای برای رسیدگی به تخلفات وجود دارد، باید نگاهی به کل پرونده های واگذاری اراضی و فرصت های سرمایه گذاری ذیربط بیندازیم تا معلوم شود مثلاً واگذاری زمین به فلان فرد برای راه اندازی مجتمع تولید و بسته بندی و … و صد البته اعطای تسهیلات بلند مدت و کم بهره به آن جناب برای راه اندازی مجتمع (شیوه ای شبیه فروش از دم قسط !) برچه مبنایی و با رعایت کدام صرفه و صلاح بوده است.
نکته آخر این که معمولاً در این گونه واگذاری ها، بی توجهی گسترده ای به صورت سازمان یافته به حقوق اجتماعات محلی می شود که فعلاً و در این یادداشت از ذکر آن صرف نظر کرده ام.