زمان اتحاد بازارهای مالی اسلامی فرا رسیده است

0
۵۵۸ بازدید

گروه بازارسرمایه : رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمان آن فرا رسیده است تا متخصصان و کارشاسنان مسلمان به صورت یکپارچه متحد شوند تا سیستم مالی اسلامی بر اساس تجربیات یکدیگر را ساماندهی و مشکلات پیش رو را برطرف کنند تا بتوانیم بدنه قانونی واحدی را برای بازارهای اسلامی تشکیل دهیم .
دکتر “علی صالح آبادی” روز یکشنبه در مراسم افتتاح ششمین دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی با خوشامدگویی به شرکت کنندگان گفت : امیدوارم این گردهمایی فرصتی باشد تا عقاید، نظرات، پیشنهادات و راهکارهای ارتقای سیستم مالی اسلامی جمع آوری شود تا بتوان در پیشبرد بازارهای مالی اسلامی کوشا بود.
وی در خصوص بازار سرمایه ایران اظهار داشت : پس از انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد و سیستم مالی ما با تغییرات چشمگیری روبرو شد و ساختار بازارهای مالی مبتنی بر شریعت به تدریج رشد کرد.
سخنگوی سازمان بورس ادامه داد : با اینکه در سال های قبل، اقدامات ارزنده ای در خصوص ساختار بازارهای مالی مبتنی بر شریعت به سرانجام رسیده بود اما همچنان مسیری طولانی در پیش بود به طوریکه بازار سرمایه ایران هیچ گونه اوراق و قوانین مبتنی بر شریعت را به تصویب نرسانده بود.
دکتر صالح آبادی گفت : در سال ۱۹۹۴ میلادی، اوراق مشارکت به عنوان اولین اوراق مبتنی بر شریعت در بازار سرمایه ایران راه اندازی شد. در همان سال، شهرداری تهران نخستین اوراق را به مبلغ ۴۰ میلیون دلار منتشر کرد.
وی اضافه کرد : شهرداری تهران پس از موفقیت و استقبال زیاد سرمایه گذاران، مبلغ ۳۵ میلیارد دلار دیگر اوراق مشارکت به فروش رساند.
رییس سازمان بورس با اشاره به دیگر ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت خاطر نشان کرد : زیر ساخت های انتشار صکوک اجازه مهیا شد و اوراق صکوک مرابحه نیز به زودی به عنوان عضو جدید وارد چرخه معاملات بازار سرمایه ایران می شود.
وی اضافه کرد : در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی نیز صکوک استصناع مراحل تصویب خود را با موفقیت پشت سر گذاشت که امیدوارم این اوراق نیز در سال جاری میلادی منتشر شود.
رییس سازمان بورس گفت : اوراق آتی سکه، یکی دیگر از ابزارهای مالی موفق بازار سرمایه ایران است. این اوراق مبتنی بر شریعت بوده و از سوی کمیته فقهی این سازمان پذیرفته شده است.
دکتر صالح آبادی به نقش شرکت های تامین سرمایه در افزایش ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت : این شرکت ها نقش اساسی در توسعه بازار سرمایه ایران داشته اند به طوریکه در حال حاضر هشت شرکت تامین سرمایه در این بازار فعال هستند.
وی به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: این صندوق ها، از دیگر ابزارهای موفق بازار سرمایه ایران هستند. صندوق های سرمایه گذاری ابزار مناسبی برای افراد تازه وارد و سهامدارانی که تمایل به ریسک کم دارند، است.
سخنگوی سازمان بورس در بخش پایانی سخان خود گفت : زمان آن فرا رسیده است تا متخصصان و کارشاسنان مسلمان به صورت یکپارچه متحد شوند تا سیستم مالی اسلامی بر اساس تجربیات یکدیگر را ساماندهی و مشکلات پیش رو را برطرف کنند تا بتوانیم بدنه قانونی واحدی را برای بازارهای اسلامی تشکیل دهیم.
وی تصریح کرد : سازمان بورس و اوراق بهادار ایران آمادگی دارد تا با همکاری تمامی قانون گذاران و استفاده از تجربه دیگر بازارهای اسلامی، قوانین، ساختار و ابزارهای اسلامی مبتنی بر شریعت را طراحی کند.

گروه بازارسرمایه : رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: زمان آن فرا رسیده است تا متخصصان و کارشاسنان مسلمان به صورت یکپارچه متحد شوند تا سیستم مالی اسلامی بر اساس تجربیات یکدیگر را ساماندهی و مشکلات پیش رو را برطرف کنند تا بتوانیم بدنه قانونی واحدی را برای بازارهای اسلامی تشکیل دهیم .
دکتر “علی صالح آبادی” روز یکشنبه در مراسم افتتاح ششمین دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی با خوشامدگویی به شرکت کنندگان گفت : امیدوارم این گردهمایی فرصتی باشد تا عقاید، نظرات، پیشنهادات و راهکارهای ارتقای سیستم مالی اسلامی جمع آوری شود تا بتوان در پیشبرد بازارهای مالی اسلامی کوشا بود.
وی در خصوص بازار سرمایه ایران اظهار داشت : پس از انقلاب اسلامی ایران، اقتصاد و سیستم مالی ما با تغییرات چشمگیری روبرو شد و ساختار بازارهای مالی مبتنی بر شریعت به تدریج رشد کرد.
سخنگوی سازمان بورس ادامه داد : با اینکه در سال های قبل، اقدامات ارزنده ای در خصوص ساختار بازارهای مالی مبتنی بر شریعت به سرانجام رسیده بود اما همچنان مسیری طولانی در پیش بود به طوریکه بازار سرمایه ایران هیچ گونه اوراق و قوانین مبتنی بر شریعت را به تصویب نرسانده بود.
دکتر صالح آبادی گفت : در سال ۱۹۹۴ میلادی، اوراق مشارکت به عنوان اولین اوراق مبتنی بر شریعت در بازار سرمایه ایران راه اندازی شد. در همان سال، شهرداری تهران نخستین اوراق را به مبلغ ۴۰ میلیون دلار منتشر کرد.
وی اضافه کرد : شهرداری تهران پس از موفقیت و استقبال زیاد سرمایه گذاران، مبلغ ۳۵ میلیارد دلار دیگر اوراق مشارکت به فروش رساند.
رییس سازمان بورس با اشاره به دیگر ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت خاطر نشان کرد : زیر ساخت های انتشار صکوک اجازه مهیا شد و اوراق صکوک مرابحه نیز به زودی به عنوان عضو جدید وارد چرخه معاملات بازار سرمایه ایران می شود.
وی اضافه کرد : در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی نیز صکوک استصناع مراحل تصویب خود را با موفقیت پشت سر گذاشت که امیدوارم این اوراق نیز در سال جاری میلادی منتشر شود.
رییس سازمان بورس گفت : اوراق آتی سکه، یکی دیگر از ابزارهای مالی موفق بازار سرمایه ایران است. این اوراق مبتنی بر شریعت بوده و از سوی کمیته فقهی این سازمان پذیرفته شده است.
دکتر صالح آبادی به نقش شرکت های تامین سرمایه در افزایش ابزارهای مالی اشاره کرد و گفت : این شرکت ها نقش اساسی در توسعه بازار سرمایه ایران داشته اند به طوریکه در حال حاضر هشت شرکت تامین سرمایه در این بازار فعال هستند.
وی به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: این صندوق ها، از دیگر ابزارهای موفق بازار سرمایه ایران هستند. صندوق های سرمایه گذاری ابزار مناسبی برای افراد تازه وارد و سهامدارانی که تمایل به ریسک کم دارند، است.
سخنگوی سازمان بورس در بخش پایانی سخان خود گفت : زمان آن فرا رسیده است تا متخصصان و کارشاسنان مسلمان به صورت یکپارچه متحد شوند تا سیستم مالی اسلامی بر اساس تجربیات یکدیگر را ساماندهی و مشکلات پیش رو را برطرف کنند تا بتوانیم بدنه قانونی واحدی را برای بازارهای اسلامی تشکیل دهیم.
وی تصریح کرد : سازمان بورس و اوراق بهادار ایران آمادگی دارد تا با همکاری تمامی قانون گذاران و استفاده از تجربه دیگر بازارهای اسلامی، قوانین، ساختار و ابزارهای اسلامی مبتنی بر شریعت را طراحی کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1536