کد خبر: 101067
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

ریخت شناسی سرمایه گذاری شخصی

ریخت شناسی سرمایه گذاری شخصی حامد هدائی_روانکاو فروش ایران ریخت شناسی سرمایه گذاری شخصی ریخت شناسی سرمایه گذار؛ یعنی بدانی افرادی که وارد بازار سرمایه شده اند، در چه دسته و گروه  روانشناختی قرار دارند. درک ساختارهای روانشناختی رفتار سرمایه گذاران، کمک شایانی به شناخت سوگیری ها و روندهای بازارهای آینده می کند. اگر بتوانیم ساختار شخصیت یک فرد را به درستی تحلیل کنیم، متوجه گروه کسیری از افرادی خواهیم شد که چنین فردی را به عضویت گرفته اند و اگر بخواهیم کیفیت های رفتاری او را به کمیت گروهی که در آن عضو شده منطبق کنیم، متوجه می شوم گروه مرجع، در اکثر ارزشهای روانشناختی، گرایش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی و خانوداگی مشابهت های زیادی با فرد مذکور دارد و در بیشتر اوقات بر آن غلبه می کند و گرایشهای اصلی رفتاری اش را در زمینه های مختلف تعریف می کند. افراد بنا به نوع ساختار روانشناسی منحصر به فردی که دارند، در گروه هایی عضو می شوند که آنها را از لحظار ناخودآگاه ارضاء کند، در غیر این صورت، هیچ انسانی برای رفع خلاء های ارتباطی و روحی اش وارد هیچ دسته ای نمی شد. بگذارید این موضوع را با مثال ساده ای شرح بدهم،  چند وقت پیش با خانمی صحبت می کردم که از اختلالات پیچیده روانشناختی در رنج بود. به این دلیل که در رشته روانشناسی بالینی تحصیل کرده بود و در همان رشته در یکی از بیمارستان ها سالها مشغول به کار بود قبول نداشت که برای رفع بی بندوباری های جنسی اش باید به درمان روانشناختی و حتی دارویی روی آورد. زندگی پر از عشق های یک شبه خیابانی به او این جسارت را می داد به راحتی دلیل ارتباطش را با مردهای مختلف به زبان بی آورد. می گفت: من فقط برای رفع غرایزم با یک مرد در ارتباطم، خیلی از اوقات حتی فراموش میکنم که با چه کسی رابطه برقرار کرده ام. اگر یک مرد از جاذبه جنسیتی کافی برخوردار باشد، می توانم به ادامه مسیر با او فکر کنم در غیر این صورت، داشتن پول، ماشین و غیره اولویت های انتخاب من نیستند چون خودم شاغل هستم. هر چند یک مرد زمانی می تواند جذاب باشد که فاکتورهای غیر مهمم را نیز داشته باشد؛ یعنی مردی که ماشین و خانه و قدرت اجتماعی ندارد نمی تواند جاذبه جنسی داشته باشد. تناقض های شناختی و اختلالات پیچیده روانشناختی در عملکر شخصیت می تواند جزء مواردی باشد که خانم( ب) به آن دچار بود. وقتی در موضوع مرتبطی مثل دانش روانشناسی دارای درجه دانشگاهی باشی، روند درمان و اعتماد به یک درمانگر دیگر دشوار تر می شود. هر چند موضوع ما تهیه نسخه ای برای درمان خانم (ب) نیست، مورد پراهمیت ما از جای شروع شد که خانم (ب) به بنده اطلاع داد که دوره های بازار سرمایه را گذرانده و وارد بورس شده است. به قول خودش هیجان این بازار، و حس تحمل ریسک های پرخطر،شبیه قرار گرفتن در موقیعت های چند همسری است و می تواند در بیشتر اوقات او را از لحاض روانشناختی ارضاء کند. سوال این نیست که این فرد در گروهی از هم اختلال های خود عضو است که اگر چنین گروهی وارد بازار سرمایه شود می تواند موجی از سفته بازان را بسازد که در بیشر اوقات به خوبی می توانند صف های خرید و فروش طولانی ایجاد کنند. خانم (ب) با تکیه بر مهمترین اختلال روانشناختی اش؛ یعنی بی بندو باری جنسی، وارد بازار سرمایه شده است و انتظار دارد همین اختلال که علت جدا شدن از دوهمسر قبلی اش بوده و او را در مسیر چنین روند بیمار گونه ای قرار داده، نقطه قوتی برای ماجراجویی های بورسی اش شود و او را به موفقیت برساند. فکر کنم این ماجراجویی دردناک، برایش خیلی گران تمام شود. روانشناختی بازار سرمایه ادامه هر یکشنبه

instagram.me/hamedhodaei