کد خبر: 5671
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳

رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران خواستار شد: رفع تبعیض مالیاتی از بخش تعاون

رییس هیات مدیره اتاق تعاون ایران خواستار شد: رفع تبعیض مالیاتی از بخش تعاون

ايسنا: رييس هيات مديره اتاق تعاون ايران ماليات بر ارزش افزوده را مهمترين مشکل تعاوني‌هاي مصرف دانست و بر لزوم رفع هرگونه تبعيض مالياتي از بخش تعاون تاکيد کرد.‏

ماشاءالله عظيمي اظهار کرد: در حال حاضر بسياري از تعاوني‌ها در پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مظلوم واقع شده و بعضا دچار تعطيلي شده‌اند.‏
وي افزود: طبعا گرفتن ماليات امري بديهي است اما بايد به طور يکسان گرفته شود و اتاق تعاون ايران در اين زمينه از تعاوني‌ها حمايت مي‌کند.‏
عظيمي ارائه آموزش و ايجاد آگاهي در تعاوني‌ها در بحث پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را ضروري دانست و گفت: خواستار رفع هرگونه تبعيض مالياتي از بخش تعاون هستيم و معتقديم که دولت بايد در اين زمينه به کمک بيايد و از ظرفيت تعاوني‌ها استفاده کند.‏
عظيمي در ادامه با اشاره به آغاز تدوين برنامه ششم توسعه تصريح کرد: بسياري از موضوعات و امور مربوط به بخش تعاون که در برنامه پنجم فرصت پرداختن به آنها به وجود نيامد يا زمينه عملياتي شدن آنها فراهم نشد بايد در برنامه ششم مجدد لحاظ شود و کميسيون‌هاي تخصصي اتاق تعاون به عنوان بازويي قويي در اين زمينه بايد به کار گرفته شوند.‏
به گفته رييس هيات مديره اتاق تعاون ايران، امروز بخش اعظمي از فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله ساخت مسکن، جابجايي مسافر و توليد محصولات دامي و کشاورزي توسط تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد و هرکجا مشکلي به وجود آمده از ظرفيت تعاوني‌ها استفاده شده است اما متاسفانه پس از رفع مشکل، تعاوني‌ها کنار گذاشته شده‌اند و اين ظلم بزرگي در حق بخش تعاون است.‏