کد خبر: 6294
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۳

رییس مرکز آمار مطرح کرد:‏ سهم ۵۰ درصدی مرکز آمار در برنامه ششم توسعه

رییس مرکز آمار مطرح کرد:‏ سهم ۵۰ درصدی مرکز آمار در برنامه ششم توسعه

رييس مرکز آمار از  سهم 50 درصدي مرکز آمار در برنامه ششم توسعه خبر داد.‏

عادل آذر، رييس مرکز آمار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در خصوص نقش آمار در تنظيم برنامه ششم توسعه، گفت: براي تهيه برنامه ششم توسعه 200 شاخص مدنظر مسئولين است که 100 شاخص آن مربوط به آمارهاي مرکز آمار ايران است.‏
وي تصريح کرد: در برنامه ششم توسعه آمارهاي مرکز آمار نقش 50 درصدي دارد.‏
آذر درباره آخرين وضعيت سرشماري بخش عمومي کشاورزي، گفت: در بحث سرشماري عمومي کشاورزي مراکز صنعتي کشاورزي مانند مرغ داري‌ها و گاوداري و حتي کارخانجات فرآوري محصولات کشاورزي جزء بخش صنعت محسوب مي‌شوند.‏
عادل‌آذرادامه داد: اين واحد‌ها طبق ليست سرشماري در بخش سرشماري واحدهاي صنعتي مورد آمارگيري قرار مي‌گيرند همچنين، تاکنون طبق آمار درصد فهرست بهره برداران کشاورزي سرشماري شدند.‏
رييس مرکز امار درخصوص آخرين آمار ميزان بي‌کاري کشور، گفت:  آخرين امار مربوط به فروردين ماه استکه  گلستان با 7 درصد کمترين ميزان بي‌کاري و لرستان از بيشترين بي‌کار برخوردار است.‏