رییس مجمع واردات: ‏ مراقب روش های جدید قاچاق کالا باشید

0
۵۲۷ بازدید

ایرنا: رییس مجمع واردات با استقبال از برنامه های دولت در خصوص تسهیل تجارت در کشور، نسبت به جدید شدن روش های قاچاق کالا هشدار داد.‏
محمد حسین برخوردار در خصوص ترکیب کالاهای قاچاق در کشور گفت: ذات واردات کالای قاچاق و پنهانی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل

روبرو می کند و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت ها است.‏
وی افزود: واقعیت آن است که وقتی فعالیت رسمی خصوصا در شرایط تورمی با هزینه بسیار بالا روبرو می شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می شود و این موضوع در خصوص برخی کالاها که مستعد قاچاق هستند از حساسیت بیشتری برخوردار است.‏
برخوردار اضافه کرد: در مقطع زمانی که کشور با نوسانات ارزی و فشار تحریم ها مواجه بود، بازار با ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی که بدون هیچ گونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی های معتبر، اقدام به واردات غیر قانونی کالای مورد نیاز مردم می کنند، مواجه بوده است.‏
عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود: یکی از پایه های اصلی مبارزه با قاچاق، هدایت بازار به سمت رقابت پذیری است، چرا که رقابتی شدن تجارت می تواند هزینه های قاچاق را افزایش داده و موجب انصراف بسیاری از سود پرستان از تجارت زیر زمینی شود.‏
برخوردار ادامه داد: مسلما فرصت طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند، بدلیل آن که محدودیتی در مقابل خود نمی بینند، بیشترین بهره برداری را از فضای رانت و انحصاری در تجارت کشور می برند.‏
به گفته رییس مجمع واردات، پایش کیفیت کالاها از سوی مصرف کنندگان می تواند بهترین رویکرد برای تقویت تجارت شناسنامه دار باشد.‏
برخوردار سپس اضافه کرد: تاخیر در کاهش بروکراسی اداری و حذف مقررات زائد باعث نو شدن قاچاق با رنگ ها و پوسته های متنوع و جدید خواهد شد که در نهایت به استهلاک بیشتر تجارت قانونی کشور منجر می شود.‏

ایرنا: رییس مجمع واردات با استقبال از برنامه های دولت در خصوص تسهیل تجارت در کشور، نسبت به جدید شدن روش های قاچاق کالا هشدار داد.‏
محمد حسین برخوردار در خصوص ترکیب کالاهای قاچاق در کشور گفت: ذات واردات کالای قاچاق و پنهانی، اندازه گیری و مطالعه مستقیم آن را با مشکل

روبرو می کند و به همین دلیل بیشتر روش های اندازه گیری رایج، روش های تخمین غیرمستقیم این فعالیت ها است.‏
وی افزود: واقعیت آن است که وقتی فعالیت رسمی خصوصا در شرایط تورمی با هزینه بسیار بالا روبرو می شود، زمینه برای گسترش اقتصاد غیررسمی بیشتر می شود و این موضوع در خصوص برخی کالاها که مستعد قاچاق هستند از حساسیت بیشتری برخوردار است.‏
برخوردار اضافه کرد: در مقطع زمانی که کشور با نوسانات ارزی و فشار تحریم ها مواجه بود، بازار با ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی که بدون هیچ گونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی های معتبر، اقدام به واردات غیر قانونی کالای مورد نیاز مردم می کنند، مواجه بوده است.‏
عضو هیات رییسه اتاق تهران افزود: یکی از پایه های اصلی مبارزه با قاچاق، هدایت بازار به سمت رقابت پذیری است، چرا که رقابتی شدن تجارت می تواند هزینه های قاچاق را افزایش داده و موجب انصراف بسیاری از سود پرستان از تجارت زیر زمینی شود.‏
برخوردار ادامه داد: مسلما فرصت طلبانی که تجارت خود را بر پایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند، بدلیل آن که محدودیتی در مقابل خود نمی بینند، بیشترین بهره برداری را از فضای رانت و انحصاری در تجارت کشور می برند.‏
به گفته رییس مجمع واردات، پایش کیفیت کالاها از سوی مصرف کنندگان می تواند بهترین رویکرد برای تقویت تجارت شناسنامه دار باشد.‏
برخوردار سپس اضافه کرد: تاخیر در کاهش بروکراسی اداری و حذف مقررات زائد باعث نو شدن قاچاق با رنگ ها و پوسته های متنوع و جدید خواهد شد که در نهایت به استهلاک بیشتر تجارت قانونی کشور منجر می شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2336