کد خبر: 4856
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

رییس سازمان ملی بهره وری:‏ بهره وری نیروی کار در کشور ارتقا یافته است

رییس سازمان ملی بهره وری:‏ بهره وری نیروی کار در کشور ارتقا یافته است

ايرنا: رييس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: ميزان بهره وري سرمايه در کشور کاهش و بهره وري نيروي کار ارتقا يافته است.‏

رويا طباطبايي يزدي با بيان اينکه، بر خلاف آنکه عده اي فکر مي کنند، بهره وري نيروي انساني در کشور از وضعيت مناسبي برخوردار نيست، اما بهره وري نيروي انساني در سالهاي اخير، همواره کمتر از يک درصد سالانه رشد داشته است.‏
وي بر ارتقا بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي کشور تاکيد کرد و گفت: بايد تلاش کنيم با استفاده از روش ها و تکنيک هاي مورد نياز، سطح بهره وري را در بنگاه هاي اقتصادي از جمله در حوزه هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، معدني و خدمات عمومي ارتقا دهيم.‏
طباطبايي يزدي با اشاره به مزيت هاي همکاري هاي سازمان ملي بهروري با سازمان بهره وري آسيايي يادآور شد: ايران يکي از اعضاي فعال اين سازمان بين المللي است و درصدد هستيم با استفاده از سفر "ماري آمانو" دبير کل سازمان بهره وري آسيايي به تهران، دو الگو و مدل براي ارتقا بهره وري در بخش هاي انرژي و خودروسازي کشور را با همکاري اين سازمان به اجرا در آوريم.‏
وي افزود: ژاپني ها با ارتقا بهره وري در کارخانه تويوتا موفق شدند به تدريج اين الگو را در بخش هاي مختلف اقتصادي اين کشور تسري دهند، بطوريکه پس از جنگ جهاني دوم بسياري از بنگاه هاي اقتصادي ژاپن با تاسي از تويوتا شاخصه هاي ارتقا بهره وري را در بنگاه هاي اقتصادي خود به مورد اجرا گذاشتند.‏
رييس سازمان ملي بهره وري با بيان اينکه آخرين شاخصه هاي بهره وري در ايران مربوط به سال 90 است، ابراز اميدواري کرد، با همکاري تمام سازمان هاي آماري کشور بتوانيم آخرين آمار مربوط به ميزان بهره وري در بخش هاي مختلف کشور را ارائه دهيم.‏
وي با اشاره به جايگاه نظام بهره وري در برنامه ششم توسعه نيز گفت: دولت اکنون تدوين برنامه ششم توسعه را در دست اقدام قرار داده و يکي از پايه هاي اصلي اين برنامه ارتقا بهره وري در تمام حوزه ها از جمله توليد، نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد در بنگاه هاي اقتصادي است.‏