رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی:‏ پیگیری برنامه ها در همه سطوح ضروری است

0
۳۷۷ بازدید

ایلنا: رییس جمهور عصر پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی، با تاکید مجدد بر ضرورت جهت گیری فعالیت های دولت برای ایجاد اشتغال مولد و فرصت های شغلی جدید، پیگیری سیاست ها و برنامه ها در سطوح مختلف را ضروری دانست.‏

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تاکید کرد: اگر چه با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، بطور طبیعی سطح اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه ها و بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار گیرد به نحوی که با عنایت الهی در سالهای ۹۳ و ۹۴ مشکل بیکاری بویژه در میان جوانان تحصیلکرده تقلیل یابد.‏
رییس جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواست که برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاه های اجرایی و توان کارشناسی کشور و نیز توانایی علمی استادان دانشگاهی استفاده کنند.‏
در ادامه این جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی، گزارش های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد طرح های توسعه اشتغال در سالهای ۹۳ و ۹۴ مورد بحث و بررسی قرارگرفت.‏
در این گزارش ها سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصادی کشور و سیاست های بازار کار و بهبود فضای کسب و کار مطرح و میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در هر یک از بخش ها پیش بینی شده است.‏
براساس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) مقرر شده است با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیتهای تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمدزائی در مناطق مختلف کشور اقدام شود.‏

ایلنا: رییس جمهور عصر پنجشنبه در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی، با تاکید مجدد بر ضرورت جهت گیری فعالیت های دولت برای ایجاد اشتغال مولد و فرصت های شغلی جدید، پیگیری سیاست ها و برنامه ها در سطوح مختلف را ضروری دانست.‏

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تاکید کرد: اگر چه با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، بطور طبیعی سطح اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه ها و بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار گیرد به نحوی که با عنایت الهی در سالهای ۹۳ و ۹۴ مشکل بیکاری بویژه در میان جوانان تحصیلکرده تقلیل یابد.‏
رییس جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواست که برای حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال مولد از همه امکانات دستگاه های اجرایی و توان کارشناسی کشور و نیز توانایی علمی استادان دانشگاهی استفاده کنند.‏
در ادامه این جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی، گزارش های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد طرح های توسعه اشتغال در سالهای ۹۳ و ۹۴ مورد بحث و بررسی قرارگرفت.‏
در این گزارش ها سهم اشتغال بخش های مختلف اقتصادی کشور و سیاست های بازار کار و بهبود فضای کسب و کار مطرح و میزان اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در هر یک از بخش ها پیش بینی شده است.‏
براساس طرح جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو) مقرر شده است با تشکیل ستادهایی در هر استان و حمایت از فعالیتهای تولیدی خاص در محل و بازارسازی و بازاریابی برای آنها، نسبت به تقویت و توسعه کسب و کارهای محلی و افزایش سطح اشتغال و درآمدزائی در مناطق مختلف کشور اقدام شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3791