کد خبر: 6974
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳

رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران:‏ هشت سال تمام ارزش‌ها را زیر سؤال بردند

رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران:‏ هشت سال تمام ارزش‌ها را زیر سؤال بردند

ايلنا: رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران گفت: رانت بخش خصوصي خطرناک‌تر از رانت دولتي هاست.‏

محمد رضا بهزاديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران در خصوص اصلاح قوانين اتاق بازرگاني و اينکه چرا بخش خصوصي به بدنه دولت اطمينان ندارد؟، گفت: در اقتصاد کشور يکسري موضوعات حاکم است که قطعا در فضاي به وجود آمده تاثير گذاشته‌ است.‏
وي ادامه داد: ما بايد هم اکنون شاهد حضور گروه‌هايي باشيم که با رانت مبارزه مي‌کنند و قطعا بايد توجه داشت که عده‌اي در همه دولت‌هاي گذشته رانت داشته‌اند بخصوص در 8 سال گذشته اين رانت‌ها بيشتر هم شده‌اند.‏
بهزاديان تصريح کرد: من به عنوان يک فعال اقتصادي بايد به اين مهم نيز اشاره کنم که رانت بخش خصوصي مي‌تواند خطرناک‌تر از رانت دولتي باشد کما اينکه رانت هشت ساله گذشته با تغيير دولت از بين رفته است، ولي رانت بخش خصوصي هيچ مانعي در مقابلش نيست و هميشه عمر دارد.‏
رييس اسبق اتاق تهران تصريح کرد: زماني که امکان پرداخت هزينه‌هاي جمعي و زيرميزي حاصل مي‌شود اين امر مانند غده سرطاني رشد مي‌کند و زماني که ايجاد رانت شد امکان پرداخت زير ميزي‌ها هم فراهم مي‌شود.‏
بهزاديان گفت: يکي از محرک‌هايي که در اقتصاد مي‌تواند حاکم باشد اين است که رانت بخش خصوصي را از بين ببريم.‏
وي با بيان اينکه امروز در اقتصاد ايران سرمايه ناگزير به سمت بانک‌ها مي‌رود، افزود: دارايي‌هاي بخش خصوصي ايران در سپرده‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفته است و مردم به يک زندگي حداقلي عادت کرده‌اند.‏
وي اذعان داشت: فضاي کشوراين گونه نيست که فعالان پول‌هايشان را روي هم بگذارند و به توليد ناخالص ملي کشور کمک کنند زيرا به هيچ بخشي اعتماد ندارند تا اين کار را انجام دهند.‏
بهزاديان ادامه داد: طي ‏‎8‎‏ سال گذشته شاهد دولتي بوديم که نام مستعار پاک دست را بر خود قرار داده بود و همين امر موجب شد تا همه ارزش ها زير سوال برود.‏
وي تصريح کرد: زماني که امنيت اقتصادي باشد توليد کننده جرات مي‌کند فعاليت اقتصادي کند و شغل ايجاد مي‌کند و زماني که عده زيادي سرکار رفتند ديگر دست به کارهاي خلاف نمي‌زنند بنابراين بايد امنيت را به فضاي اقتصادي کشور بازگرداند.‏