کد خبر: 5681
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

رونمایی وزیر نفت از قراردادهای جدید ‏ / شورای اقتصاد برای ۸ طرح نفتی تصمیم گیری می کند

رونمایی وزیر نفت از قراردادهای جدید ‏ / شورای اقتصاد برای ۸ طرح نفتی تصمیم گیری می کند

مهر: بيژن زنگنه وزير نفت، هشت طرح جديد نفتي در قالب بند ق قانون بودجه مجلس را به ارزش تقريبي 12 ميليارد دلار براي تصويب و ابلاغ به شوراي اقتصاد ارسال کرد.‏

بر اساس مصوبات بند ق قانون بودجه مجلس شوراي اسلامي به وزارت نفت اين اختيار داده شده است تا سقف 100 ميليارد دلار طرح و پروژه به منظور کاهش شدت مصرف انرژي به ويزه بنزين، گازوئيل و گاز طبيعي تعريف و اجرايي کند.‏
بر اين اساس بيژن زنگنه وزير نفت پس از مذاکره و انجام توافق‌هايي با وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري ها شهريور ماه سال جاري در مجموع هشت طرح جديد به ارزش تقريبي 12 ميليارد دلار را براي تصويب نهايي به شوراي اقتصاد ارسال کرده است.‏
مهمترين اهداف تعريف و اجراي اين هشت طرح بهينه سازي و مديريت شدت مصرف انرژي در کشور است و بر اساس مفاد بند ق قانون بودجه  به وزارت نفت اجازه داده شده در قالب بيع متقابل ساخت، بهره برداري و تحويل (‏BOT‏) با تضمين خريد محصول، اجازه فروش داخلي يا صادرات براي بلند مدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد، يا مجوزهاي لازم را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه‌هاي صرفه‌جويي در مصرف سوخت صادر کند.‏
گازرساني به شهرها و روستاهاي فاقد شبکه گاز، تبديل موتورهاي ديزلي چاه‌ها به موتور برقي، اصلاح بازدهي موتورخانه‌ها، گازرساني به استان سيستان و بلوچستان، جايگزيني 140 هزار تاکسي با تاکسي‌هاي نو با پايه گازسوز، جايگزيني موتورسيکلت بنزيني با برقي، توسعه ناوگان ريلي و مترو به جاي جاده اي و جايگزيني ميني بوس هاي فرسوده از مهمترين طرح‌هاي پيشنهاد شده از سوي وزارت نفت به شوراي اقتصاد است.‏
در اين طرح پيشنهادي ارائه شده به شوراي اقتصاد آمده است: در حال حاضر بيش از 2 ميليون و 350 هزار خانوار ايراني فاقد نعمت گاز طبيعي هستند؛ از اين رو با اجراي پروژه گاز رساني به اين خانوارها ضريب نفوذ گاز در کشور به 100 درصد خواهد رسيد.‏
به عبارت ديگر، با حذف فرآورده هاي نفتي همچونگاز مايع و نفت سفيد از سبد سوخت خانوارها پيش بيني مي شود در مدت حدود 3 سال در مجموع سالانه نزديک به پنج ميليون تن در مصرف سوخت مايع کشور صرفه‌جويي و اين فرآورده نفتي به خارج از کشور صادر خواهد شد.‏
از سوي ديگر، هم اکنون حدود 200 هزار چاه کشاورزي داراي مجوز غير برخوردار از برق در کشور وجود دارد که با اجراي پروژه فوق سالانه حدود يک ميليارد دلار معادل يک ميليارد ليتر گازوئيل صرفه‌جويي خواهد شد.‏
يکي ديگر از طرح هاي پيشنهادي وزارت نفت اين است که با اصلاح بازدهي 500 هزار موتورخانه ساختماني مسکوني و اداري بيش از چهار ميليارد متر مکعب گاز در سال صرفه جويي خواهد شد.‏
گازرساني به شهرهاي فاقد گاز استان سيستان و بلوچستان همچون زاهدان، چابهار، ايرانشهر، خاش، زابل و چهار نيروگاه‌ها برق اين استان شامل کنارک، زاهدان، چابهار و ايرانشهر گازي و بخاري روزانه فقط از طريق گازرساني به نيروگاه حدود 5 ميليون ليتر در مصرف فراورده نفتي کشور صرفه جويي مي شود.‏
با اجراي طرح جايگزيني 140 هزار تاکسي و ون فرسوده با تاکسي و ون پايه گازسوز روزانه سه ميليون ليتر در مصرف بنزين، توسعه ناوگان ميني بوس روزانه 2.3 ميليون ليتر از مصرف گازوئيل کشور کاسته خواهد شد.‏
در همين حال، در صورت موافقت شوراي اقتصاد، قرار است در فاز اول اين طرح 400 هزار موتور سيکلت بنزيني در تهران با موتورسيکلت برقي تعويض شود که در اين صورت، حدود 3.5 ميليون ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي مي شود.‏
از سوي ديگر، پيش بيني مي شود در صورت توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي باري و مسافري به ازاي هر تن کيلومتر جابه جايي بار از جاده به ريل 30 سي سي و به ازاي هر نفر کيلومتر جابه جايي مسافر از جاده به ريل 15 سي سي صرفه‌جويي در مصرف سوخت شود، اين در حالي است که با توسعه مترو وزارت نفت به ازاي هر نفر 12 سنت به حوزه شهري از جمله شهرداري‌ها پرداخت خواهد کرد.‏