رونق بازار سهام در نیمه دوم سال ۹۳

0
۳۰۱ بازدید

گروه بازارسرمایه : پیش بینی می شود روند مذاکرات هسته ای مثبت بوده و منابع ارزی جدیدی وارد کشور شود به همین دلیل هیچ دلیل بنیادی برای رکود بورس تهران وجود ندارد و نگرانی خاصی نیز در این مورد مشاهده نمی شود .
 حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان، در گفت و گو با سنا، وضعیت فعلی بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی با احتیاط رفتار کرده و در ۶ ماهه دوم مثبت خواهد شد، زیرا تاثیر هدفمندی یارانه ها، مجامع شرکت ها و تاثیر مذاکرات هسته ای در این مدت مشخص شده و از سوی دیگر شرکت ها EPS سال جدید را اعلام می کنند.
وی با اشاره به اینکه هیچ دلیلی برای کاهش روند بازار سرمایه وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر پیش بینی می شود روند مذاکرات هسته ای مثبت بوده و منابع ارزی جدیدی وارد کشور شود به همین دلیل هیچ دلیلی برای رکود در بورس تهران وجود ندارد و نگرانی خاصی مشاهده نمی شود.
این فعال بازار سرمایه مزایای بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به شواهدی که وجود دارد به نفع سهامداران است که سرمایه خود را از بورس خارج نکنند زیرا بورس بر خلاف سایر بازارها به سرمایه خرد نیاز دارد و نسبت به سایر بازارها، مزایای زیادی دارد.
وی با بیان اینکه وضعیت بورس در ۶ ماهه دوم سال بهبود می یابد، تصریح کرد: بازدهی امسال بورس به شدت سال گذشته نیست ولی پیش بینی می شود بورس تهران در سال جاری بازدهی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را نصیب سهامداران کند.

گروه بازارسرمایه : پیش بینی می شود روند مذاکرات هسته ای مثبت بوده و منابع ارزی جدیدی وارد کشور شود به همین دلیل هیچ دلیل بنیادی برای رکود بورس تهران وجود ندارد و نگرانی خاصی نیز در این مورد مشاهده نمی شود .
 حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل کارگزاری بانک سامان، در گفت و گو با سنا، وضعیت فعلی بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی با احتیاط رفتار کرده و در ۶ ماهه دوم مثبت خواهد شد، زیرا تاثیر هدفمندی یارانه ها، مجامع شرکت ها و تاثیر مذاکرات هسته ای در این مدت مشخص شده و از سوی دیگر شرکت ها EPS سال جدید را اعلام می کنند.
وی با اشاره به اینکه هیچ دلیلی برای کاهش روند بازار سرمایه وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر پیش بینی می شود روند مذاکرات هسته ای مثبت بوده و منابع ارزی جدیدی وارد کشور شود به همین دلیل هیچ دلیلی برای رکود در بورس تهران وجود ندارد و نگرانی خاصی مشاهده نمی شود.
این فعال بازار سرمایه مزایای بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به شواهدی که وجود دارد به نفع سهامداران است که سرمایه خود را از بورس خارج نکنند زیرا بورس بر خلاف سایر بازارها به سرمایه خرد نیاز دارد و نسبت به سایر بازارها، مزایای زیادی دارد.
وی با بیان اینکه وضعیت بورس در ۶ ماهه دوم سال بهبود می یابد، تصریح کرد: بازدهی امسال بورس به شدت سال گذشته نیست ولی پیش بینی می شود بورس تهران در سال جاری بازدهی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را نصیب سهامداران کند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1936