کد خبر: 6692
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۳

روند نوسان ۱۰ روزه ۳ شاخص منتخب بورس (۱۹ آبان ۱۳۹۳)

روند نوسان ۱۰ روزه ۳ شاخص منتخب بورس (۱۹ آبان ۱۳۹۳)

جهان اقتصاد:در چارت زير روند نوسان 3 شاخص منتخب بورس تهران در روند 10 روز معاملاتي اخير نمايش داده شده است.

بر اساس اين نمودار، شاخص کل بورس تهران (رنگ آبي) نسبت به روز گذشته با رشد 27 واحدي به 76 هزار و 560 واحد دست يافته است.شاخص بازار اول نيز که با رنگ قرمز به نمايش درآمده ،از کاهش 89 واحدي نسبت به روز قبل خود حکايت دارد.شاخص بازار دوم بورس اما با رنگ سبز نسبت به ساير نمودارها متمايز شده و نشاندهنده افزايش 634 واحدي اين نماگر نسبت به روز معاملاتي قبل از ان است

Nemoodare Bourse 19-8