کد خبر: 6292
تاریخ انتشار: ۰۶ آبان ۱۳۹۳

روسیه برگزاری گفتگوهای سه جانبه گازی در بروکسل را تایید کرد

روسیه برگزاری گفتگوهای سه جانبه گازی در بروکسل را تایید کرد

ايلنا: گفتگوهاي گازي ميان اوکراين و روسيه با واسطه گري اتحاديه اروپا 29 اکتبر در شهر بروکسل برگزار خواهد شد.‏

سخنگوي وزارت انرژي روسيه برگزاري دور بعدي گفتگوهاي سه جانبه اوکراين-روسيه-اروپا امروز چهارشنبه 29 اکتبردر شهر بروکسل را تاييد کرد.‏
به گزارش خبرگزاري ايتارتاس از مسکو، سخنگوي وزارت انرژي روسيه روز دوشنبه (5 آبانماه) اعلام کرد: گفتگوهاي گازي ميان اوکراين و روسيه با واسطه گري اتحاديه اروپا 29 اکتبر در شهر بروکسل برگزار خواهد شد.‏
وي افزود: ما تاييد مي کنيم که اين نشست 29 اکتبر برگزار خواهد شد.‏
اوکراين و روسيه به گفتگوهاي گازي خود با واسطه گري اتحاديه اروپا به منظور حل و فصل اختلاف گازيشان و تضمين عرضه بي وقفه گاز به اروپا در فصل زمستان ادامه مي دهند.‏
دور پيشين گفتگوهاي سه جانبه گازي 21 اکتبر گذشته در شهر بروکسل برگزار شد که اين نشست، بدون هيچ نتيجه رضايت بخشي به پايان رسيد و منابع تامين اعتبار بازپرداخت بدهي هاي گازي اوکراين مشخص نشد.‏