کد خبر: 4543
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

روحانی آرامش را به کشور بازگرداند

روحانی آرامش را به کشور بازگرداند

عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران معتقد است که روي کار آمدن دولت تدبير اميد آرامش را به کشور بازگردانده است، ضمن اينکه پيش گرفتن سياست تعاملي با جهان جايگاه ايران در عرصه بين الملل را نيز ارتقا داده است.

"بهرام اميراحمديان" در گفت و گو با ايرنا در بررسي عملکرد يکساله دولت يازدهم اظهارداشت: پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته با استقبال عمومي در داخل و خارجي روبرو شد و واکنش ها نسبت به برنامه ها و رويکردهاي وي و دولت اش مثبت بود.

وي روي کار آمدن دولت تدبير و اميد را باعث ارتقاي جايگاه ايران در محيط بين الملل دانست و گفت: در طي يک سال گذشته دولت يازدهم در عرصه سياست خارجي چندين گام اساسي برداشته است که از جمله آنها مي توان به اشاعه ادبيات سياسي تخصصي دربين دولتمردان نام برد..برخلاف دولت گذشته که ادبياتي که به کار مي برد مصرف داخلي داشت و چهره سلبي و منفي از کشور را نشان مي داد.
اين پژوهشگر جغرافياي سياسي دگرگون شدن ادبيات سياسي را نتيجه رويکرد دولت يازدهم دانست و گفت: استفاده از واژگان و تعاريف، مفاهيم سياسي درست باعث ارتقاي جايگاه ايران در عرصه بين الملل شده است.
اميراحمديان عنوان کرد: با ابتکار رييس جمهوري پرونده هسته اي از شوراي امنيت به وزارت امور خارجه واگذار شد و به اين ترتيب با تسلط دکتر ظريف و تيم مذاکره کننده اش، اقدامات بسيار مهمي در راستاي پيشبرد اين پرونده برداشته شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه برخي منتقدان دولت معتقدند که مسايل اقتصادي بيش از آنچه که واقعيت دارد به پرونده هسته اي گره خورده است،پاسخ داد: من با سخن رييس جمهور مبني براينکه رفع مسايل اقتصادي يکي از اولويت هاست و با حل مشکلات اين بخش در ساير عرصه ها نيز به موفقيت دست خواهيم يافت،موافق هستم.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که بيش از 80 درصد بودجه کشور به فروش نفت وابسته است البته اي کاش مي توانستيم چاره اي براي اين وابستگي بيانديشيم و چاه هاي نفت را ببنديم ،اما نبايد فراموش کرد که در حال حاضر ما به پول نيازداريم.
اميراحمديان گفت: بنابراين اگر نفت به فروش نرسد و کشور از اين طريق درآمد نداشته باشد، از ديگر منابع نمي تواند مخارج کشور را تامين کند.از اين رو دکتر روحاني تلاش دارد تا در پرونده هسته اي به توافق برسد تا تحريم ها برداشته شود و امکان استفاده از سيستم هاي بانکي، ناوگان هاي دريايي، مبادلات تجاري و موارد بسيار ديگر فراهم شود.
اين تحليلگر مسايل بين الملل با بيان اينکه با ايجاد فضاي آرام و بدون تنش مي توان سرمايه ها را به سمت کشور آورد تصريح کرد: بعد از رفع مشکل تحريم ها ،به نظرم دولت بايد فضاي امني براي سرمايه گذاري ايجاد کند تا به عنوان نمونه 200 ميليارد دلاري که ايرانيان در امارات سرمايه گذاري کرده اند، به کشور بازگردد.
عضو هيات علمي دانشکده مطالعات جهان گفت:امروز ما در شرايطي هستيم که اروپا و کشورهاي صنعتي به انرژي کشورهاي داراي منابع انرژي نياز دارند. تا پيش از اين انرژي اروپا از طريق روسيه تامين مي شد به طوري که بيش از 90 درصد آن از طريق اوکراين به غرب ارسال مي شد، اما با بروز بحران در اين منطقه، ايران مي تواند جايگزين بسيار خوبي باشد.
وي با بيان اينکه ايران نبايد منافع ملي خود را به درگيري روسيه و اوکران گره بزند،عنوان کرد:ما با در اختيار داشتن رتبه دوم ذخاير گاز مي توانيم از فرصت فراهم شده استفاده کنيم و با حل پرونده هسته اي سرمايه گذاري خارجي در زمينه انرژي را افزايش دهيم همان طور که تحرکاتي در بخش پارس جنوبي ايجاد شده است.

اين پژوهشگر و متخصص جغرافياي سياسي عنوان کرد:در طي سال هاي گذشته برخي کشورها و رقباي ايران از فضاي موجود و وجود تحريم ها استفاده کردند،بنابراين دولت يازدهم تلاش مي کند تا با دور کردن سايه تحريم ها از سر ايران فضاي گذشته را شکسته و امکان حضور در بازارهاي جهاني و داد و ستد با همه کشورها را فراهم کند.
وي دکتر روحاني را سياستمدار برجسته و آشنا با فن ديپلماسي توصيف کرد و افزود: وي و تيم اش به خوبي کار مي کنند و به درستي نيز مي دانند تا زماني که فضاي سياسي آرام نشود ،نمي توان اقتصاد ايمني ايجاد کرد.آنها تلاش مي کنند تا سرمايه هاي خارجي را به کشور بازگردانند.
اميراحمديان پيش گرفتن سياست تنش زدايي با کشورهاي همسايه و منطقه را از ديگر دستاوردهاي سياست خارجي ايران در يکسال گذشته دانست و گفت:ايفاي نقش فعال در حل بحران هاي منطقه اي و تعامل با کشورهاي منطقه ايران را در طي مدت کوتاه يک سال گذشته به يکي از مهمترين و تاثيرگذارترين کشورها تبديل کرده است.
وي يادآورشد: ما بايد براساس برنامه چشم انداز در سال 2025 بزرگترين قدرت منطقه اي به لحاظ ، سياسي، اقتصادي، نظامي و علمي باشيم ،اما در سال هاي گذشته عقب گرد داشته ايم که بايد با همدلي و ايجاد وحدت کلمه مورد نظر امام راحل به دولت يازدهم کمک کنيم تا به برنامه ها و اهداف مورد نظر خود برسد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اگر بخواهيم به کارنامه دولت يازدهم در يک سال گذشته بپردازيم، نقاط قوت فراواني در آن مي توان ديد، گفت: اگرچه به طور قطع هنوز کاستي هايي وجود دارد که بسياري از آنها مربوط به دولت نيست و دولت يازدهم امکانات و زمان رفع آنها را نداشته است.
وي همچنين از مسوولان دولت يازدهم خواست که از دخالت دادن افراد غيرمسوول در امور کشور جلوگيري کنند و اضافه کرد:به نظرم دولت در بسياري از امور بايد با اقتدار کامل برخورد کند و اجازه دخالت ساير نهادها و مراکز خارج از چارچوب دولت را ندهد چرا که آنها در تلاش هستند تا در کار دولت اختلال ايجاد کنند.
به گفته اين استاد دانشگاه، همه امور بايد ازکانال دولت انجام شود ،وقتي سايرين امور را در دست مي گيرند،اقتدار دولت از بين خواهد رفت.
اميراحمديان همچنين از دستگاه ديپلماسي خواست تا براي نمايندگي هاي ايران در خارج از کشور،ديپلمات هاي کارکشته و باتجربه را در نظر بگيرد تا به خوبي بتوانند از منافع ملي ايران دفاع کنند.
وي همچنين وجود رايزني هاي فرهنگي را ناکارآمد دانست و گفت:بهتر است اين بخش نيزبه وزارت خارجه واگذار شود تا شاهد نوعي يکدستي و يکدلي در برنامه ها باشيم.