کد خبر: 45664
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

روحانى مصمم به پذیرش نقطه نظرات جمعى مردم است

روحانى مصمم به پذیرش نقطه نظرات جمعى مردم است

دبیرکل مجمع متخصصین ایران:

مهدی زاهدی-دکتر خسرو نصیرى زاده دبیرکل مجمع متخصصین ایران تصریح کرد: تغیرات دولت از برخى وزارتخانه ها آغاز ودر صورت ضرورت تا سطح بخشداریها در دور دسترین نقاط کشور ادامه پیدا خواهد کرد. دبیرکل مجمع متخصصین ایران با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد به تحلیل اقدام اخیر رئیس دولت تدبیر و امید در ترمیم کابینه پرداخت و ضمن اعلام حمایت از این حرکت رئیس جمهوری اذعان داشت: دکتر روحانى دارای خود سنجى سیاسى است ومصمم به پذیرش نقطه نظرات جمعى مردم است و هیچ رودر بایستى سیاسى با هیچ کس ندارد . نصیری زاده درباره برخی انتقادها از رئیس جمهوری درباره اینکه چرا درسال پایانی دولت دست به این اقدام زده است معتقد است: همانگونه که خود رئیس‌جمهور گفتند، درصورتی که نیاز به تغییر احساس شود اگر حتی یک ماه هم به پایان کار دولت مانده باشد، آن تغییر ایجاد خواهد شد چرا که مهم خدمات‌رسانی به مردم است و هر تغییری که به این روند تسریع ببخشد، از سوی دولت تدبیر و امید دریغ نمی‌شود. وی معتقد است: اگرچه ترمیم کابینه ازمطالبات اجتماعى وفرهنگى نشات گرفته است و منجر به تغییر وزرای فرهنگی و اجتماعی شده است اما به اعتقاد من این اتفاق، آغاز دومینوی تغییرات لازم درجهت کارآمد سازى دولت است چراکه کابینه به نوعی مهمترین ابزار رئیس جمهور برای اجرای برنامه های دولت به حساب می آید، پس حتما تغییرات صورت گرفته در راستای مدیریت مجموعه تحت اختیارش بوده است. نصیری «ترمیم کابینه» را امری معمول و طبیعی درهمه جهان دانست و افزود: وقتی نیاز به تحرک بیشتر از سوی دولت احساس شود مسئول اصلی دولت یعنی رئیس جمهوری دراین شرایط با جایگزینی مدیری شایسته، تازه‌نفس و باانگیزه می‌تواند باعث ایجاد تحرک دوباره در وزارتخانه و بخش‌های مرتبط با آن در جامعه شود. دبیرکل مجمع متخصصین ایران تاکید کرد: امیدوارم که این تغییرات خود درآینده نیاز به ترمیم نداشته باشد تا پاسخگوىی به مطالبات عمومى مردم با شتاب بیشتر اتفاق بیفتد، ازسوی دیگر با توجه به شناختی که از دکتر روحانی حاصل شده است قطعا کسانى که به دلایل متعدد، مسئولیت آنان دردولت جابجا شده یا خواهد شد از ظرفیتهاى آنان در جاى دیگر در دولت استفاده می شود. وی در پایان تصریح کرد: پوست اندازى دولت از معاونین رئیس جمهور و برخى وزرا آغاز و ازبرخى استانداران وفرمانداریها عبور و تا سطح بخشداریها نیز ادامه پیدا خواهد کرد.